Inhoud

Waarom de verhalen van nieuwkomers ertoe doen

(En wat we ervan kunnen leren)

A 6 minutes read by Jelena Barišić

In gesprek met Zekria Amani en Nadereh Safari, leden van de klankbordgroep van VluchtelingenWerk Oost-Nederland.

‘Mag ik een gedicht laten horen?’ vraagt Zekria Amani aan het einde van ons gesprek. Zijn collega Nadereh Safari glimlacht. Ze weet al hoe laat het is, want Zekria sluit ook werkbijeenkomsten regelmatig af met zelfgeschreven poëzie. 

Zonder te aarzelen draagt hij voor: 

‘Ik wil graag jou ontmoeten

Ik ontdoe onze ontmoeting van het moeten

Omdat onze samenkomst onbevangen en ontvankelijk is

Ik ben er voor jou

Het vraagt aan mij lef

Om het avontuur met jouw ontmoeting aan te gaan

Maar ik heb de durf om jou toe te laten in mijn wereld

En mezelf te bewegen in jouw richting’

Nadereh en Zekria zijn sinds 2017 lid van de klankbordgroep van VluchtelingenWerk Oost-Nederland. Samen met andere nieuwkomers en oudkomers adviseren ze de organisatie over allerlei integratievraagstukken, van arbeidsparticipatie tot geestelijke gezondheidszorg. De kennis en persoonlijke ervaringen van de leden staan daarbij centraal, of zoals Nadereh het uitlegt: ‘Er wordt binnen instanties die zich bezighouden met integratie vooral veel óver nieuwkomers gepraat. Maar juist als je mét ons in gesprek gaat, kun je veel opsteken.’

Waarom is dat belangrijk? 

Nadereh: ‘De meeste nieuwkomers bouwen na aankomst in Nederland vrij snel een informeel netwerk op, bijvoorbeeld met andere mensen uit hun land van oorsprong. Ze stellen elkaar vragen en delen onderling tips en ervaringen uit, bijvoorbeeld over studie, werk of kinderen. Maar dit soort uitwisselingen komt niet automatisch terecht bij de mensen die beleid maken en uitvoeren.’

Zekria: ‘Wie weet er nou beter waar nieuwkomers behoefte aan hebben en waar ze tegenaan lopen dan zijzelf? Dan is het toch logisch dat ze daarover mee zouden moeten praten?’

Nadereh: ‘Veel organisaties die met nieuwkomers werken, focussen heel sterk op taalvaardigheid. De vraag wordt dan: hoe kun je zo snel mogelijk Nederlands leren om mee te draaien in de maatschappij? Maar volgens mij is enthousiasme net zo belangrijk als het leren van de taal. Daarom is het belangrijk om ook met nieuwkomers en oudkomers te praten over hun wensen en hun dromen.’

Zekria: ‘Ja, uit dat soort gesprekken valt heel veel te halen! Ze zijn niet alleen een bron van informatie, maar ook van inspiratie.’

Meer en meer organisaties hebben dat inmiddels door: nieuwkomers lijken zelf steeds vaker een stem te krijgen in gesprekken over integratie.  

Nadereh: ‘Klopt, er is meer aandacht voor onze verhalen. Je kunt het misschien zelfs een trend noemen. Ik vind het een mooi begin, maar ik denk dat organisaties en gemeenten nog meer ruimte op dat vlak kunnen maken.’

Als lid van de klankbordgroep van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland krijgen jullie wat van die ruimte. Maar hoeveel invloed heeft zo’n groep eigenlijk? 

Zekria: ‘We krijgen de kans om mee te praten op een hoger niveau en mijn ervaring is dat we serieus genomen worden. Beleidsmakers en andere professionals kunnen bij ons terecht met specifieke vragen. Onze leden hebben bijvoorbeeld aan tafel gezeten bij verschillende Gelderse gemeenten. In Arnhem hebben we meegewerkt aan de voorbereidingen voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Het is heel fijn dat naar onze verhalen geluisterd wordt, maar het is nog fijner als de potentie en ervaring van oudkomers concreet benut worden in het integratieproces van nieuwkomers.’

Wat kan er volgens jullie beter op dat vlak? 

Nadereh: ‘Laten we beginnen bij het begin: het creëren van een omgeving en sfeer waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om vrijuit te spreken. Zelf durfde ik vroeger ook niet zomaar iets te delen op bijeenkomsten. Maar doordat andere mensen mij ervan verzekerden dat mijn mening ertoe doet, voelde ik me steeds meer op mijn gemak. Zorg er dus voor dat oud- en nieuwkomers zich gezien en gehoord voelen. Pas dan krijg je al hun verhalen goed boven tafel.’

Zekria: ‘Bij de zorginstelling waar ik werkzaam ben, werk ik nu aan een plan om nieuwkomers mee te laten lopen met zorgmedewerkers uit hetzelfde land van herkomst. Het idee is dat zij zouden kunnen helpen met kleine taken die ook uit te voeren zijn als ze de taal nog niet goed genoeg spreken, zoals het dekken van tafels of het leeghalen van de vaatwasser. Onlangs presenteerde ik het plan aan mijn leidinggevende en de locatiemanager. Zij geven mij nu de kans om het te realiseren. Mooi toch, het vertrouwen dat ik daarin krijg?’ 

‘Ik richt mij nu op de zorg, maar dit plan zou ook in andere vakgebieden kunnen werken. Het gaat vooral om de gedachte erachter: laat volwassen nieuwkomers vanaf hun allereerste dag in Nederland weten dat ze van waarde zijn; dat ze iets belangrijks toe kunnen voegen; dat ze nodig zijn. Maak ze direct en actief onderdeel van de samenleving, dan volgen die taalvaardigheden vanzelf.’

Welk persoonlijk verhaal zouden jullie zelf graag willen delen met iedereen die met oud- en nieuwkomers werkt? 

Nadereh: ‘Tijdens een van de maaksessies die Open Embassy samen met Vluchtelingenwerk organiseerde, werd ik gevraagd om een persoonlijk succesverhaal te delen. Ik besloot het een beetje om te draaien en iets te vertellen over de carrièreswitch die ik heb moeten maken. In Iran had ik een master Taalkunde behaald en was ik een ervaren onderzoeker. Maar toen ik zes jaar geleden naar Nederland kwam, lukte het niet om een baan in mijn vakgebied te vinden. Daar had ik het netwerk hier niet voor.’

‘Het is me gelukt om de taal te leren en ik doe veel vrijwilligerswerk, maar ik heb het gevoel dat ik geen kans krijg op een betaalde baan. Mijn contactpersoon bij de gemeente moedigde me aan om vol te houden, maar uiteindelijk werd me duidelijk dat het beter was om mijn oude carrière achter me te laten. Een jaar geleden ben ik daarom een opleiding Sociaal werk in de zorg begonnen. Ik vind het jammer dat het anders is gelopen dan ik wilde, maar ik heb er ook van geleerd: het is soms beter je blik te richten op de toekomst, dan je vast te klampen aan vroeger.’ 

Zekria: ‘Ook ik heb na mijn aankomst in Nederland in 2003 een hbo-opleiding afgerond. Inmiddels heb ik een vaste baan en ben ik zestig jaar oud. Als oudkomer hoop ik te inspireren: kijk, ook op mijn leeftijd kun je een taal leren, een carrière beginnen, een nieuw leven opbouwen. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik hier gekregen heb, daarom wil ook iets teruggeven aan de Nederlandse samenleving. En als we ze de mogelijkheid geven, dan weet ik zeker dat heel veel oud- en nieuwkomers hetzelfde zouden willen.’

Article published on
19 feb 2021

Editors
Tekst: Jelena Barišić Eindredactie: Martijn Bijwaard

Foto's
Aziz Kawak, Saeed Alrefai, Negin Zendegani