Inhoud

Voorwoord

Peter van 't Hoog

A 2 minute read by

Beste lezer,

U staat voor een nieuwe uitdaging. De nieuwe inburgeringswet gaat op juli 2021 in en vraagt behoorlijk wat van gemeenten en maatschappelijke organisaties op het gebied van inburgering en integratie. Mede daarom ligt dit magazine nu voor u.

Als overheid staan we voor een inclusieve samenleving waarin iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen. Een inclusieve Gelderse samenleving kan niet functioneren zonder dat nieuwkomers hun weg vinden. Daar kunnen ze uw ondersteuning goed bij gebruiken, want het vinden van een plek in de maatschappij is voor veel nieuwkomers niet vanzelfsprekend. Zo heeft nog steeds slechts 20-25% van hen betaald werk.

Het Rijk heeft bij gemeenten de taak neergelegd om onze nieuwkomers meer te begeleiden. Zodat ze een passende plek in hun omgeving kunnen vinden. Als provincie willen we u hierin ondersteunen en handvatten geven om van elkaar te leren. Waardoor nieuwe inzichten zo snel mogelijk kunnen worden toegepast in de praktijk.

Daarom hebben we  adviesorganisatie OpenEmbassy  de opdracht gegeven om dit magazine voor u te maken. Daarnaast wordt er een learning community op LinkedIn gerealiseerd. U leest in het online magazine over: uitdagingen van nieuwe Nederlanders, de nieuwe inburgeringswet, handvatten om zelf maaksessies te organiseren en nieuwkomers te begeleiden naar werk. Bij de learning community  kunt u met uw vragen terecht en ondersteuning vinden van collega’s en andere professionals.

Ik wens u veel succes met het realiseren van deze inburgeringswet en hoop dat u veel kunt betekenen voor de nieuwkomers. 

Hartelijke groet,

Peter van ’t Hoog
Gedeputeerde leefbaarheid en inclusie provincie Gelderland

Article published on
19 okt 2020