Inhoud

Voorwoord

van Renée Frissen en Patrick van der Hijden

A 2 minute read by Renée Frissen en Patrick van der Hijden

In 2018 en 2019 organiseerden we 11 bijzondere bijeenkomsten in de provincie Gelderland. Over de weg die nieuwkomers in de provincie afleggen, de kansen die ze pakken, de obstakels die ze tegenkomen, en over hun perspectief. Dat deden we met zo’n vierhonderd professionals, nieuwkomers en vrijwilligers, die allemaal hun kennis deelden en uitbreidden. En die tegelijkertijd actief werkten aan goede ideeën om die weg in de Nederlandse samenleving beter begaanbaar te maken. De energie en intensiteit van die Maaksessies kun je niet kopiëren. Maar de inzichten eruit hebben een plek gevonden in dit Magazine. Het zit boordevol lessen op heel veel terreinen. Eén willen we hier al delen. Heel veel mensen zijn nu bezig met de nieuwe Inburgeringswet. En dat is terecht. Maar als de Maaksessies ons iets hebben geleerd, is dat de opgaves voor de nieuwkomers die nu al in Gelderland wonen zeker zoveel aandacht verdienen. We hopen dat dit Magazine daar iets aan kan bijdragen.

Voel je vrij om het Magazine te delen met je netwerk, om kanttekeningen te plaatsen en om aan de haal te gaan met de ideeën. De plek om daarmee te starten is de online community Integreren in Gelderland op LinkedIn. We hopen je daar te ontmoeten!

Veel leesplezier,

Renée Frissen
Patrick van der Hijden

Article published on
19 okt 2020

Editors
Tekst: Renée Frissen en Patrick van der Hijden