Inhoud

#2 Maaksessie Werken in de zorg voor nieuwkomers

A 7 minutes read by Renée Frissen

Inleiding

Dit stuk blikt terug op de Maaksessie die in het teken stond van werken in de zorg voor nieuwkomers. Op 27 november 2018 hebben wij met ruim 60 mensen de actie-agenda ‘werken in de zorg 2019’ vormgegeven. Deze wordt in het komende jaar door de deelnemers uitgevoerd. Deze actieagenda vind je verderop in dit stuk. Wat ons betreft was het een succesvolle sessie met concrete resultaten en duidelijke probleemeigenaren.

De Maaksessie

De Maaksessie was een kans om je meest urgente actiepunten te onderzoeken. Maar ook om zorgen, uitdagingen en successen met elkaar te delen die werkzoekers, werkgevers en opleiders tegenkomen. In Nijmegen bijvoorbeeld, loopt een traject waar nieuwkomers aan het werk worden geholpen door ervaringsdeskundigen. Dat werkt heel goed. Juist omdat daar het eerste contact wordt gelegd. En wat we in de Maaksessie hebben gezien is hoe moeilijk die eerste stap is. De problemen waar werkzoekers tegen aanlopen in de voorbereidingen zijn enorm. 

Er waren kansen om kennis op te doen en om gelijkgestemden te ontmoeten. Zo kwamen twee werkgevers erachter dat zij hun initiatief op hetzelfde moment zijn gestart. “Ik had precies hetzelfde”, zij een werkgever, “ik zag vluchtelingen op televisie en ik dacht nou is het klaar, ik ga me aanmelden bij Vluchtelingenwerk”.

En er was gelegenheid om te netwerken. Al met al was er een schat aan ervaring en netwerk in de zaal, en een schat aan talent op zoek naar werk. In die ontmoeting ontstonden nieuwe contacten en mogelijkheden. Iemand merkte op dat hij zonder afspraak met een werkgever gesproken had – en dat gebeurt normaal nooit.

Uit de zorgen en kansen, de positieve en negatieve ervaringen van opleiders, nieuwkomers en werkgevers die zij hebben gedeeld in de hele weg naar werk, zijn negen vragen gekomen, die de basis vormden voor de actieagenda. In groepen zijn de deelnemers aan de slag gegaan met deze vragen. Om oplossingen te bedenken voor echte problemen.

We zijn met de hele groep in een dag van analyse naar oplossingen gegaan. Oplossingen om het voor nieuwkomers makkelijker te maken om aan het werk te gaan. Waar heeft dat toe geleid? Dat leest u in de rest van dit document. 

Sleutelinzichten

  • Niet alle cultuurverschillen maken het verschil. Gedurende de dag hebben we geprobeerd niet meer over cultuurverschillen te praten in abstracte zin. Maar over cultuurverschillen die er echt toe doen in de weg naar werk. 
  • Er is een spanning tussen wat een werkzoeker zelf wil. Wat zijn je dromen? En wat is er volgens anderen mogelijk in de praktijk? Moet je je altijd wel vasthouden aan het werk dat je deed in je thuisland? 
  • De informatievoorziening naar werkzoekers moet véél beter. Dat alles wel ergens op internet te vinden is is niet genoeg. Als je moeite hebt met de taal en je kent de cultuur niet lijken de ogenschijnlijk simpelste dingen onbegrijpelijk.
  • Elk punt op de actieagenda waar twee initiatieven voort zijn gekomen uit dezelfde vraag helpt de één de werkgever vooruit en de ander de werknemer. In hoeverre doen initiatieven iets aan beide kanten, en hoe meet je dat succes?  
  • Wij hebben een grote kracht gezien tussen het formele en het informele. Veel best practices gaan over de kracht van hoe informele initiatieven de formele aanvullen. Het gaat dan over mensen die voor je gaan rennen, die buiten boekjes gaan. Maar ook mensen die het stokje overnemen en weer doorgeven. Zoals de drie Syrische tandartsen die formeel door de BIG zijn geleid, en informeel hun kennis doorgeven naar ruim 70 andere Syrische tandartsen die hun BIG nog moeten halen. 
  • We hebben de bijzondere acties gezien van deelnemers, werkgevers die werkzoekers vanaf het eerste dag van hun opleiding in dienst nemen. We hebben voorbeelden gehoord over hoe je de toeleiding naar werk makkelijker kunt maken. Als jij vijf keer hebt laten zien dat je kunt lassen, waarom kun je dan geen lasser worden? 
  • We hebben gezien dat er potjes zijn met financiering om nieuwkomers naar werk toe te leiden. Financiering is niet altijd een probleem, het vinden of operationaliseren ervan wel!

Actieagenda

Initiatief #1 In 2019 krijgen 15 mensen een cultuursensitiviteitstraining voor het voeren van open en oriënterende gesprekken met nieuwkomers. Zo krijgen werkgevers en bemiddelaars goed zicht op wat werkzoekers kunnen én willen. 

Dit initiatief wil zorgwerkgevers interesseren tot het aangaan van een open en oriënterend gesprek met nieuwkomers. Op voorwaarde dat er een goede inleiding wordt gegeven over het doel van het gesprek en van de verwachtingen. Alle medewerkers die zulke oriënterende gesprekken zullen doen binnen zorginstellingen moeten een cultuur sensitiviteitstraining krijgen.

Initiatief #2 In 2019 wordt ten minste één werkzoeker begeleid naar een betaalde baan door een professionele coach. Deze coach kent het veld en kan werkzoekers begeleiden door de wirwar van de Nederlandse bureaucratie. 

Dit initiatief wil een professionele coach voor nieuwkomers. Een coach die de arbeidsmarkt, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en opleidingen kent. Deze coach kan werkzoekers naar werk begeleiden door de wirwar van de Nederlandse bureaucratie. 

#3 In 2019 kunnen werkgevers makkelijker nieuwkomers inhuren dankzij een nieuw format. Dit format laat zien waar je rekening mee moet houden als organisatie. 

Dit initiatief wil een format opstellen waarmee organisaties makkelijker een project kunnen beginnen om nieuwkomers in te huren. Het format moet bestaan uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen gaan over doelen, resultaten, het tijdspad, het aantal, het functieniveau, instroomcriteria, selectie, de deal, opleiding, leren en werken, en werving. 

 

Initiatief #4 In 2019 worden er opleidingsplekken gereserveerd, specifiek voor nieuwkomers. Nu vallen nieuwkomers vaak tussen wal en schip wanneer zij concurreren met o.a. baanveranderaars. 

Dit initiatief wil dat opleidingsplekken worden gereserveerd, specifiek voor nieuwkomers. Nu vallen nieuwkomers vaak tussen wal en schip wanneer zij concurreren met baanveranderaars. Wanneer de werkgever wordt financieel wordt beloond door het rijk of de gemeente voor een opleidingsplek voor nieuwkomers, wordt hun concurrentiepositie versterkt. 

Initiatief #5 In 2019 gebruiken 20 teams in 5 zorginstellingen de toolkit om cultuur sensitiever te worden. Zo kunnen werkzoekers makkelijker laten zien wat ze in huis hebben. 

Dit initiatief wil organisaties cultuur sensitief maken. De probleemeigenaars van dit initiatief zijn bedrijven en zorgorganisaties, het werkbedrijf en gemeenten. Het initiatief is een succes als minimaal 20 teams in 5 zorginstellingen de module gepresenteerd hebben in 2019. Wat is het eerste tastbare resultaat? Een bruikbare module (toolkit) voor zorgorganisaties, op de werkvloer toepasbaar.

Initiatief #6 In 2019 is de eerste Week van de Statushouder in de Zorg! Zo wordt de drempel naar werken in de zorg verlaagd voor zowel werkzoekers als werkgevers.

Dit initiatief wil een week van de statushouder in de zorg organiseren. Om zo de drempel naar werken in de zorg te verlagen voor zowel werkzoekers als werkgevers. In een week maken de werkzoeker en de werkgever kennis met elkaar. 

Initiatief #7 In 2019 lopen een aantal potentiële werknemers mee op zorgwerkvloeren. Zo maken we helder welke cultuurverschillen en overeenkomsten ertoe doen voor de werkgever en werknemer. 

Dit initiatief wil in een voortraject potentiële nieuwe werknemers laten meelopen en meekijken en voor zover mogelijk meedoen op de werkvloer en onderwijl  onderlinge overeenkomsten en verschillen bespreekbaar maken op een open manier. Oftewel met respect voor elkaars individuele verschillen. 

Initiatief #8 In 2019 wordt een BBL traject voor verpleegkundigen ontworpen in samenwerking met Rijnstate en het Radboud ziekenhuis. Dat maakt het voor nieuwkomers makkelijker om in de zorg aan de slag te gaan. 

Dit initiatief wil een BBL-pilot voor verpleegkundigen starten in samenwerking met Rijnstate en het Radboud ziekenhuis.

Initiatief #9 In 2019 wordt geleerd van de successen in het snel toeleiden naar werk van nieuwkomers in Duitsland. Dit gaat vaak mis in Nederland.

Dit initiatief wil leren van Duitsland. In Duitsland leiden ze nieuwkomers namelijk sneller toe naar werk.

Initiatief #10 In 2019 wordt het voor nieuwkomers makkelijker om BIG geregistreerd te raken door het verstevigen van netwerken rond beroepsgroepen, praktische ondersteuning en betere inzet van bestaande begeleiding.

Dit initiatief wil een goede begeleiding van de weg naar de BIG. Een traject dat nu helaas niet altijd goed begeleid wordt. Nieuwkomers moeten het vaak zelf maar uitzoeken. En dat is moeilijk. De behoefte aan wegwijs worden gemaakt en begeleiding is groot. Daarnaast schort het aan financiële ondersteuning, iets dat voor veel mensen wel nodig is. Het proces tot BIG-registratie is duur. 

Article published on
23 feb 2021

Foto's
Wasim Al Wattar