Inhoud

Vrouwen

A 6 minutes read by Renée Frissen

Zoveel vrouwen, zoveel ervaringen. Bovenstaande uitspraken zijn gedaan door vrouwen en één man tijdens onze Maaksessies. Uit hun verhalen leren we dat het belangrijk is om nieuwsgierig te zijn naar hun dilemmas, obstakels en kansen. Ook omdat zij soms met dingen worstelen die specifiek zijn voor hun thuisland of de cultuur waarin ze zijn opgegroeid. Denk aan de besnijdenis van meisjes, de hiërarchische verhoudingen tussen man en vrouw, religieuze opvattingen over de rol van de vrouw, discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt vanwege het dragen van een hoofddoek, dubbel zoveel ambitie vanwege de gedwongen nieuwe start, een gevoel van verlies omdat het thuis zoveel fijner en gezamenlijker was, een gevoel van herwonnen vrijheid door de kansen die hier wel zijn. Hele diverse, soms tegengestelde kenmerken. Daar verschenen al belangrijke publicaties over, waaronder deze:

In dit hoofdstuk gaan we niet in op de specifieke verschijnselen waar vrouwen mee te maken hebben, maar willen we stilstaan bij een fenomeen waar vrouwen in die situaties mee te maken krijgen. Dit wordt goed samengevat door een deelnemer aan onze Maaksessie Vrouwelijke Nieuwkomers:

“Aannames werken vaak niet positief als het om vrouwen gaat”
– oprichter van organisatie voor vrouwen

Gereduceerd worden tot iemand die bevrijd moet worden

Een terugkerende frustratie tijdens de Maaksessies is het dwingende en beperkende perspectief op vrouwen die als nieuwkomer naar Nederland komen. In de voorbereidende redactievergadering van onze Maaksessie Vrouwelijke Nieuwkomers concludeerde een directeur van een maatschappelijk initiatief: ‘dus eigenlijk maakt het niet uit welke ambitie je hebt als vrouw, je moet hoe dan ook bevrijd worden.’ Hiermee doelt ze op het dominante beeld dat bestaat bij professionals en vrijwilligers over vrouwen met een vluchtachtergrond: Deze vrouwen moeten bevrijd worden vanuit een emancipatie-ideaal. Vooropgesteld: wij hebben hier geen kwantitatief onderzoek naar gedaan, maar we hebben hier wel uitgebreid over gesproken tijdens de Maaksessie, redactievergaderingen, en met mensen uit onze eigen online en offline community’s.

We vinden het essentieel dat er vanuit diversiteit en individualiteit naar vrouwen wordt gekeken, zeker in aanloop naar de nieuwe Wet inburgering. Met iedereen, dus ook elke vrouw, zal straks een plan met perspectieven gemaakt worden.

Het beeld van de vrouw als iemand die moet worden bevrijd, als iemand die in Nederland eindelijk kan worden wie ze echt wil zijn, doet geen recht aan de diversiteit van de groep vrouwelijke statushouders. Het doet geen recht aan de vrouw die al werkte en in vrijheid leefde als individu. En tot slot doet het geen recht aan de vrouw die haar man en kinderen op de eerste plek zet en uit zichzelf thuis wil blijven.

Het belangrijkste is dat het stuk voor stuk vrouwen zijn met een eigen stem, verhaal en idee. Zelfs als dit idee nog in ontwikkeling is, of ze in een onvrije of onveilige situatie leeft thuis. Te veel vrouwen geven aan te weinig gehoord te worden, of gehoord te worden vanuit een reeks vooroordelen. De vrouw die nieuw is in Nederland heeft, net als iedereen, recht op individualiteit. Ze heeft recht op werk. Haar hoofddoek en haar Nederlands in ontwikkeling zeggen niets over haar intelligentie of ambitie. Tegelijkertijd heeft ze net zo goed het recht om thuis te blijven. Haar voornemen om haar talent ten dienste te stellen van het gezin wil niet per definitie zeggen dat ze onderdrukt wordt. Het is bovendien nogal aanmatigend dat een land dat zelf matig scoort op gelijkheid tussen man en vrouw, hierover vrouwen en mannen gaat beleren die hier niet zijn geboren.

Individu

Vertrekken vanuit individualiteit is dus essentieel. Die houding voorkomt dat je een vrouw benadert vanuit onjuiste aannames (dat ze wordt onderdrukt, niet ambitieus is, graag in de zorg wil werken, geen persoonlijke visie heeft). Ook hebben we tijdens de Maaksessies geleerd dat professionals die in staat zijn om zich daadwerkelijk te verplaatsen in de individuen voor zich, de professionals zijn die samen met mensen de meeste doorbraken weten te realiseren in het succesvol aarden in Gelderland. Zo maakten we in de Maaksessie ’18 en dan?’ Kennis met een van oorsprong Afghaanse jongerenwerkster. Door te luisteren naar kinderen uit haar groep besefte ze wat die nodig hadden om uit hun kamers te komen en naar buiten te gaan. Ook ontmoetten we in de voorbereiding op de Maaksessie ‘Nieuwkomers en werken in de zorg’ een Syrische vrouw die vertelde over haar klantmanager die in haar eigen netwerk had gezocht naar een baan waarvan eerder werd gezegd dat hij veel te hoog gegrepen was. Bij de Maaksessie ‘Vrouwelijke nieuwkomers’ spraken we uitgebreid met de directeur van IFTIN die in staat is het perspectief op de besnijdenis te kantelen door er niet over te oordelen, maar door nieuwsgierig te zijn naar de redenen van de moeders.

Verschil maken met de verschillen die ertoe doen: de kracht van een maatschappelijk middenveld

Tot slot willen we benadrukken dat we hiermee niet stellen dat er geen vrouwen zijn die inderdaad niet zelf kunnen beschikken over hun leven; vrouwen die niet mogen werken; vrouwen die juist minder vrijheid ervaren dan thuis omdat Nederland wordt gezien als de boze buitenwereld; meisjes die besneden worden; vrouwen en kinderen die mishandeld worden; vrouwelijke nareizigers die te afhankelijk zijn van hun man; vrouwen die in een huwelijk onder druk leven omdat de genderrollen in Nederland veranderen, bijvoorbeeld als zij beter blijkt te zijn in het leren van de taal of in het aangaan van sociale contacten.

Een belangrijke vraag is hoe een (lokale) overheid zich tot deze groep kan verhouden. Van maatschappelijke organisaties als Stichting IFTIN en van professionals zoals Bet-El Teklemariam leerden we hoe essentieel het is om een vertrouwensband te hebben met deze vrouwen om hen echt te kunnen helpen. Dit vraagt om een intensieve relatie waarbinnen de vrouwen zich vrij voelen om zeer intieme en kwetsbare zaken te delen. Wie zou in de positie moeten zijn dit te realiseren? Hoeveel informatie moet er beschikbaar zijn om toegang te krijgen tot voorzieningen? Wat ons betreft essentiële vragen, zeker ook in het licht van de nieuwe Wet inburgering waarin de lokale overheid een veel grotere rol gaat innemen in de levens van nieuwkomers.

Wij zagen de kracht van het maatschappelijke middenveld tijdens onze maaksessies. En we zien nu ook dat precies dat maatschappelijke middenveld erg zoekende is naar de rol die hij kan spelen binnen het nieuwe stelsel. Daar ligt een belangrijke opgave en dus ook een kans voor 2021 en 2022. Om recht te doen aan de individualiteit van alle vrouwen die als nieuwkomers in de Gelderse gemeenten komen te wonen, zal een pluriforme aanpak essentieel zijn. Juist het maatschappelijke middenveld kan en mag het verschil maken. Dat weet welke verschillen er toe doen.

Article published on
19 nov 2020

Editors
Tekst: Renée Frissen Eindredactie: Martijn Bijwaard

Foto's
Aziz Kawak, Saeed Alrefai, Negin Zendegani