Inzichten uit actieonderzoek Corona

Digitale vaardigheden

Bekendheid en vertrouwdheid met het gebruik van digitale middelen kan helpen om sociale contacten op te doen en te onderhouden. Bovendien zijn digitale vaardigheden steeds belangrijker voor toegang tot rechten en diensten.

Inzichten

Nieuwkomers met beperkte digitale vaardigheden hebben slechte toegang tot veel belangrijke informatie en dienstverlening in tijden van corona.

Door coronamaatregelen zijn veel ontmoetingen met professionals online, in plaats van op een fysieke locatie. Nieuwkomers met beperkte digitale vaardigheden hebben dan slecht toegang tot de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben.

+-
Voor nieuwkomers is het soms moeilijk om digitaal taalles te volgen.

De redenen die worden genoemd zijn digitaal niet vaardig zijn, niet de juiste digitale middelen in bezit hebben en geen toegang tot internet.

+-
Nieuwkomers die digitaal niet vaardig en/of analfabeet zijn worden moeilijk bereikt met informatie rondom COVID-19 en de maatregelen.

Het gevolg  hiervan is onder andere dat sleutelpersonen, vrijwel altijd vrijwillig, de talige  communicatiemiddelen moesten overbrengen aan deze mensen. In de vorm van  WhatsApp-voice messages bijvoorbeeld, of persoonlijk huisbezoek. De sleutelpersonen  gaven aan dat binnen de huidige informatie infrastructuur deze persoonlijke aanpak het enige alternatief was om deze mensen over Covid te informeren.

+-
Nieuwkomers die niet digitaal vaardig zijn, kunnen in de coronacrisis moeilijk professionals bereiken.

Mogelijk verdwijnen zij zo uit beeld. Terwijl er vaak juist behoefte is aan contact met professionals, om verheldering te krijgen over mogelijkheden in Nederland waarmee ze kunnen werken aan hun toekomstperspectief.

+-

Kansen

Ontwerpvraag: Hoe kunnen we nieuwkomers met beperkte digitale vaardigheden blijven ondersteunen wanneer ontmoetingen op een fysieke plek beperkt zijn toegestaan?
  • Zorg dat professionals van de gemeente weten hoe ze in contact komen met mensen. Nu wordt er voornamelijk ingezet op telefonisch contact, maar we horen van nieuwkomers dat telefonisch contact lastig kan zijn als zij de taal niet goed spreken. Ook kunnen nieuwkomers in sommige situaties niet vrijuit spreken over hun privésituatie, als de kinderen thuis zijn of de echtgenoot thuis is. Zorg dat je als gemeente een visie en duidelijke strategie ontwikkelt op welke instrumenten professionals kunnen inzetten om mensen te bereiken die uit beeld dreigen te raken. Denk aan: videobellen of wandelen, voice-messaging via whatsapp etc.
  • Besteed als gemeentelijke professional ook aandacht aan de toegankelijkheid van andere professionele ondersteuning. Ga na in hoeverre digitaal en telefonisch contact een drempel vormt en bespreek hoe je hier mogelijk in kunt ondersteunen. Kun je bijvoorbeeld samen bellen of een tolk inschakelen?
  • Zorg voor een structurele samenwerking met sleutelpersonen en zelforganisaties. Zij vormen de bruggen tussen nieuwkomers gemeenschappen en lokale en nationale instanties. Belangrijk: wil je als gemeente gebruik maken van de toegang die sleutelpersonen en zelforganisaties hebben, stel hier een reële financiële vergoeding tegenover.
+-
Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen