Thuisonderwijsmaatjes

★ ★ TOMaatjes ★ ★

Het valt niet altijd mee om je kind met het schoolwerk te begeleiden. Des te meer als je nog niet lang in Nederland bent.

Met dit project helpen ervaren Nederlanders op afstand mee als het thuisonderwijs bij gezinnen die nieuw zijn in Nederland niet goed lukt. Dat kan door ondersteuning te bieden bij het huiswerk, het Nederlands te verbeteren, en soms ook door te helpen met het maken van een planning. En heel belangrijk: samen met de ouders te kijken of het wel goed gaat op school.

Status quo


900+

kinderen

600+

vrijwilligers

500+

matches

Aanmelden kinderen

Heeft jouw kind hulp nodig bij het schoolwerk? Denk aan Nederlandse taal, rekenen, andere vakken, planning, examens.
Meld je kind(eren) aan! 6 - 13 jaar

Klik

Aanmelden jongeren

Ben je tussen 14 - 18 jaar oud? Heb je extra ondersteuning nodig met het schoolwerk? Wil je je Nederlands verbeteren? Of beter begrijpen wat er op school van je verwacht wordt?
Meld je zelf aan!

Klik

Word vrijwilliger

Wil je iets betekenisvols doen voor een ander? Help jij graag nieuwkomers om hun weg te vinden in het Nederlandse onderwijssysteem? Wil je impact maken als TOMaatje van een kind uit een nieuwkomersgezin? Minimaal één uur per week beschikbaar voor online ondersteuning? We want you!

Klik

Over dit project

Thuisonderwijsmaatjes koppelt ervaren Nederlanders aan nieuwkomergezinnen om kinderen te ondersteunen bij het schoolwerk.

Klik

Veiligheidsbeleid

OpenEmbassy wil een veilige sfeer creëren voor alle deelnemers aan dit project: kinderen, ouders, vrijwilligers en medewerkers.

Klik

Nieuws

"Waarom drinkt de juf de hele dag thee?"

Klik

Contact? Mail naar Imren Yigit Ari, projectleider