Producten & Methoden

Producten & Methoden - Open Embassy

Actieonderzoek

Actieonderzoekers lossen concrete problemen op en leren tegelijkertijd hoe het systeem dat de problemen veroorzaakt werkt en hoe het verbeterd kan worden. Juist daarom is het een cruciaal onderdeel van ons werk. Van het vinden van woonruimte tot het vinden van stageplaatsen; individuele oplossingen leiden altijd tot breed toepasbare kennis.

coronacrisis

Helpdesk

Onze helpdesk is het fundament onder veel van wat we doen. Het idee is simpel: via een aantal online kanalen stellen nieuwkomers vragen, die een community van experts en andere ervaren Nederlanders beantwoordt. Zo ondersteunen we de vragenstellers met kleine stappen bij hun weg in Nederland. Maar we verzamelen ook kennis over hoe het überhaupt gaat met de integratie van nieuwkomers. Met behulp van onze community managers kunnen we gebruik stimuleren in specifieke regio’s, zodat we ook lokaal kennis kunnen ophalen. De Welcome App wordt het komend jaar de belangrijkste toegang tot de helpdesk.

Data-analyse

Data – bijvoorbeeld uit de Welcome App – is belangrijke grondstof voor kennis. Wij hebben de tools om veilig en snel uit grote hoeveelheden data slimme analyses te maken. Over taalonderwijs in een specifieke regio bijvoorbeeld, of over toegang tot zorg voor nieuwkomers in heel Nederland.

Learning communities

Bij complexe vraagstukken is er niemand die ‘het’ weet. Maar alle betrokkenen hebben los van elkaar wel stukjes kennis. Samen vormen die de ingrediënten voor systeemverandering. Daarom bouwen wij graag aan learning communities: diverse groepen mensen die samen leren, met als doel verandering: van organisaties, systemen, afspraken. Daarvoor gebruiken we een reeks middelen, van digitale platforms tot slimme bijeenkomsten.

Stage Platform Nieuwkomers & Werk

Maaksessies

Tijdens onze Maaksessies slaan we twee vliegen in een klap: deelnemers leren van elkaar en ontwerpen oplossingen voor urgente vraagstukken uit de eigen praktijk. In Maaksessies ontmoeten de perspectieven van nieuwkomers en van professionals elkaar, zodat de initiatieven die er bedacht worden voor beiden goed werken. Maaksessies werken goed om lokale en regionale samenwerking te stimuleren en snel van goede intenties naar concrete acties te komen.

Community Building

Omdat integratie volgens ons een verantwoordelijkheid is van de samenleving, bouwen we aan inclusieve gemeenschappen van nieuwe en ervaren Nederlanders. Dat gaat niet vanzelf – het is een vak apart. Door een combinatie van netwerken, slim gebruik van online en offline communicatiemiddelen en leuke en zinnige evenementen brengen onze community managers overal in Nederland mensen samen. Zodat die elkaar kunnen steunen, en samen met ons de positie van alle nieuwkomers kunnen verbeteren.

Het A-team

Strategietrajecten

Wij helpen zowel organisaties in de publieke sector als bedrijven met het begeleiden van hun strategieontwikkeling. Onze kennis over inburgering en integratie en over inclusie in brede zin zetten we daarbij in. Net als ons vermogen om medewerkers, klanten, nieuwkomers en partners te betrekken bij strategietrajecten. Zodat alle belangrijke perspectieven meegenomen worden en u bovendien niet achteraf voor draagvlak hoeft te zorgen.

OpenEmbassy Academy

Trainingen

De lessen die we leren over integreren in Nederland brengen we het liefst zo snel mogelijk naar de praktijk. Daarom organiseren we een brede waaier aan trainingen: binnen onze Academy bijvoorbeeld maatschappelijk ondernemen en gesprekleiding voor nieuwkomers, maar ook gespreksvaardigheden voor gemeentemedewerkers die een Plan Inburgering en Participatie moeten maken.

A-team Onderwijs

Forumtheater

Hoe kan een superdiverse gemeenschap zinnig denken en werken aan complexe maatschappelijke problemen? Een van de antwoorden op die vraag is Forumtheater, een ooit in Brazilie ontwikkelde theatermethode. Luc Opdebeeck bracht die 25 jaar geleden naar Nederland en samen met hem zetten we Forumtheater steeds vaker in tijdens evenementen en als middel om samen te leren.

OpenEmbassy Academy

Expertpools

Nieuwkomers hebben in Nederland nauwelijks mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het systeem van inburgering en integratie waar ze in terecht komen. Daarom ontwikkelen we overal in Nederland expertpools: teams van nieuw- en oudkomers, die hun integratie-expertise-van-binnenuit inzetten om beleid en uitvoering te ontwerpen of beter te maken. Wij zorgen voor community building, training, begeleiding en de vertaling van de uitkomsten naar de wereld van professionals. Expertpools kunnen tijdelijk of permanent zijn, en het uitgangspunt is dat ze na onze betrokkenheid zelfstandig verder gaan.

A-team Corona project

A-teams

Wij willen de bestaanszekerheid van nieuwkomers versterken door het gericht inzetten van ons instrument de A-teams, oftwel actieonderzoek-teams. Teams bestaande uit één actieonderzoeker die bureaucratie, het sociale domein en het maatschappelijke middenveld goed kent, en één actieonderzoeker die ervaring heeft als cultural mediator of social worker en die in eigen taal kan communiceren met iemand indien nodig. Deze teams kunnen door het hele land ingezet worden. Zij maken een plan met de nieuwkomer wiens bestaanszekerheid wordt bedreigd, en organiseren samen met lokale professionals toegang tot deze bestaanszekerheid.

Een vraag over onze producten en methoden?