Inzichten uit actieonderzoek Corona

Sinds de maatregelen tegen COVID-19 zien wij een grote toename van nieuwkomers die in de knel komen. Mensen worden direct in hun bestaanszekerheid getroffen: dakloosheid, schulden, huiselijk geweld en werkloosheid dreigt of is al een feit. Tegenslagen zijn in het hele land te zien, maar nieuwkomers zijn hierin extra kwetsbaar. Niet omdat het per definitie kwetsbare mensen zijn, maar omdat het hen aan buffers ontbreekt. Financiële, sociale en professionele buffers.

In 2020 en 2021 deed OpenEmbassy actieonderzoek waarin wij 20 cases hebben opgepakt van nieuwkomers die in deze acute bestaanszekerheid problemen terecht zijn gekomen. Het doel was om in samenwerking met professionals de bestaanszekerheid van nieuwkomers te versterken door het gericht inzetten van ons instrument A-teams, oftewel actieonderzoek-team. Dit team bestaat uit twee actieonderzoekers, waarvan een cultural mediator en de taal van de nieuwkomer spreekt.

We blikken terug op wat we hebben geleerd en hoe we deze lessen kunnen omzetten tot concrete acties die genomen kunnen worden om een zo optimaal mogelijke uitgangspositie van nieuwkomers te creëren.  Deze lessen zijn relevant voor alle betrokkenen, waaronder gemeentelijke professionals en nieuwkomers. 

Voor het structureren van data gebruiken we de integratie cirkel, die OpenEmbassy ontwikkelde op basis van onderzoek van Ager en Strang (2004, 2008, 2019).

Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen