Individuele Ondersteuning

Nieuwkomers in Nederland lopen vaak vast in het systeem. Dat beperkt hun toegang tot bijvoorbeeld werk, (taal-)onderwijs, zorg, en informatie. Voor uw gemeente of organisatie is dat ingewikkeld. Hoe kunt u hen het beste helpen? Wat werkt wel en niet? Welk beleid moet u maken? Onze dienst Individual Support kan hierbij helpen. Werken aan perspectief […]

Nieuwkomers in Nederland lopen vaak vast in het systeem. Dat beperkt hun toegang tot bijvoorbeeld werk, (taal-)onderwijs, zorg, en informatie. Voor uw gemeente of organisatie is dat ingewikkeld. Hoe kunt u hen het beste helpen? Wat werkt wel en niet? Welk beleid moet u maken? Onze dienst Individual Support kan hierbij helpen.

Werken aan perspectief nieuwkomers

Individual Support zorgt ervoor dat nieuwkomers in uw gemeente die vastlopen weer perspectief krijgen. Daarvoor gebruiken we de Perspectiefplan Methode, gebaseerd op het werk van onze founding partner Instituut voor Publieke Waarden. Samen met het Indicators of Integration Framework van Alison Strang dat gebaseerd is op ervaringen van nieuwkomers zélf.

Wat is er nodig om je als nieuwkomer thuis te voelen? En welke acties kunnen op korte termijn hierin een doorbraak realiseren?

 

Indicators of Integration

Nieuwkomers zijn de experts

Onze actie-onderzoekers van I-support sluiten aan bij de mensen om wie het gaat: de nieuwkomer is de expert. Zij weten het beste wat ze nodig hebben en welke obstakels er zijn om dat te realiseren. Vanuit een open en nieuwsgierige houding gaan we het gesprek aan, samen met een cultural mediator, en bouwen een gelijkwaardige relatie op. Zonder direct oplossingen aan te dragen.

Dat kost in het begin wat meer tijd, maar levert op de langere termijn juist veel op. Er ontstaat een gelijkwaardige samenwerking en we leggen nieuwe (in)formele verbindingen in de lokale community, waarbij de nieuwkomer centraal staat. Hieruit komen vervolgacties en creatieve oplossingen die goed gaan werken.

"Ze was vanaf het eerste moment vriendelijk en liet me mijn verhaal vertellen
(een geweldige luisteraar) en toonde veel empathie."
Deelnemer
I-Support

Individuele steun vertalen naar systeem-impact

Met de individuele steun van nieuwkomers halen we tegelijk waardevolle informatie op over het systeem. Met onze vaste methodiek I-support verbinden we praktijk, beleid en onderzoek. Dit geeft uw gemeente of organisatie goed onderbouwd gereedschap voor beleid en uitvoering met impact.

Communitybuilding
Het goede gesprek
Perspectiefplan
Doorbraak
Kennis
Afronding

Wat levert I-Support op?

"Bedankt voor de heldere overdracht, het is duidelijk welke persoon
bij welk vraagstuk ondersteunt en wat het plan is."
Medewerker
Gemeente

Onze actie-onderzoekers

Onze gedreven actie-onderzoekers bouwen in korte tijd de juiste samenwerkingsrelaties op. Zowel met nieuwkomers als met de mensen in het veld. Want goede relaties, snel schakelen en een enorm netwerk zijn de bouwstenen van ons werk. Daarnaast brengt ons diverse team verschillende perspectieven en geleefde ervaring mee. Collega’s die zelf weten hoe het is om tegen een taalbarrière aan te lopen, drempels te ervaren in de zorg of moeilijk aan werk te komen. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan bij de ervaringen van nieuwkomers zelf.

"Het is heel waardevol samen te werken met het maatschappelijk middenveld en de gemeentelijke professionals, echt met de lokale context om samen doorbraken te realiseren. We leren daarbij ook veel van elkaar."
Actie-onderzoeker
Open Embassy
"Ik geloof erin dat beleid alleen kan slagen als het aansluit bij de mensen om wie het gaat. Dat is ook wat we doen: we zetten de mensen zelf in als expert, stellen de goede vragen en sluiten aan bij hun belevingswereld."
Actie-onderzoeker
Open Embassy

Meer informatie Individual Support

Interesse in I-support? Meer weten over de training het Goede Gesprek, een training op maat of een intervisie-sessie op casusniveau? Of gewoon benieuwd naar de mogelijkheden die passen bij jullie vraag? Laat je gegevens even achter. Dan maken we een belafspraak om te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Gerelateerde projecten

toegang tot informatie

Meedoen in NL

Samen met NewBees ondersteunen we mensen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht.

A-Team Breda

A-Team Breda

Actie-onderzoek in 20 cases van nieuwkomers waar ten minste één concrete vraag rond de zorg speelt.

Toegang tot onderwijs

Dakloze jongeren

Perspectief op bestaanszekerheid creëren voor dakloze jongeren met een vluchtachtergrond.

inburgering

Webinar

Met de methodiek van Individual Support helpen we nieuwkomers die vastlopen in het systeem.