Inzichten uit actieonderzoek Corona

Onderwijs

Toegang tot het onderwijssysteem is een belangrijke indicator en zorgt ervoor dat mensen beter kunnen integreren. Onderwijs creëert namelijk  kansen op de arbeidsmarkt, maar draagt ook bij aan brede sociale  verbondenheid, het leren van de taal en voor culturele uitwisseling en participatie. 

Inzichten

Inburgering loopt vertraging op door COVID-19 en het is moeilijker om examens te halen, of aanvragen van uitstel of ontheffing te doen.

De kwaliteit van het digitale onderwijs wordt door nieuwkomers ook vaak minder goed beoordeeld dan fysiek onderwijs. Sommige nieuwkomers geven aan dat zij liever wachten tot ze weer fysiek onderwijs kunnen genieten en in de tussentijd is het vaak lastig om de taal te blijven  oefenen.

+-
Voor nieuwkomers is het soms moeilijk om digitaal taalles te volgen.

De redenen die worden genoemd zijn digitaal niet vaardig zijn, niet de juiste digitale middelen in bezit hebben en geen toegang tot internet. 

+-
Wanneer scholen door coronamaatregelen overgaan op online onderwijs, is lastiger voor ouders om contact te leggen met de school van hun kind(eren).

We zien regelmatig dat ouders docenten niet goed kunnen bereiken. Bovendien weten ze niet altijd waar ze zelf informatie kunnen vinden over onderwijsvragen omtrent hun kinderen. Door corona wordt dit communicatieprobleem groter, maar via ons Thuisonderwijsmaatjes project merken wij dat deze problemen al langer speelden. 

+-
Er is een gebrek aan informatie over het Nederlandse onderwijssysteem.

Hoe het hier werkt, welke opleidingsniveaus er zijn, wat het verschil is tussen mbo, hbo en universiteit, wat de mogelijkheden voor studeren zijn als je ouder bent dan 30 jaar,  wat DUO is en wat studiefinanciering is en welke organisaties er zijn om nieuwkomers te  ondersteunen bij deze vragen. Het Nederlandse onderwijssysteem verschilt dan ook met het onderwijssysteem dat nieuwkomers kennen uit hun land van herkomst. Er is ook  aandacht nodig voor die verschillen.  

+-
Nieuwkomers die de dupe zijn van frauderende taalscholen weten vaak niet wat hun rechten zijn en starten de afbetaling van hun schuld.

Via de ELIP-regeling kunnen in dit soort gevallen schulden kwijt worden gescholden, maar sleutelpersonen signaleren dat nieuwkomers hier zelf vaak niet van op de hoogte zijn. 

+-

Kansen

Ontwerpvraag: Hoe kunnen ouders en scholen dichter bij elkaar worden gebracht?
  • Organiseer een expertpool van ouders met kinderen op PO, VO, ISK en mogelijk  MBO. Zorg dat hun ervaring op een veilige manier gedeeld kan worden. Nodig hier schoolbesturen/teamleiders op scholen voor uit. Dit kan bijvoorbeeld via de  gespreksmethodiek ‘de vissenkom’. Stel als doel om met concrete oplossingen te  komen voor beter contact. 
  • Formuleer een duidelijke visie over hoe de toegang tot informatie over het onderwijssysteem voor ouders en jongeren te organiseren. Wie ondersteunt  ouders en jongeren om de informatie te duiden? Is er beeld van organisaties die dit  informeel al doen en versterking kunnen gebruiken? 
+-
Ontwerpvraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beschikbare informatie rondom studieperspectief en studiemogelijkheden toegankelijk is voor nieuwkomers?
  • Zorg voor een (lokale) partner waar jongeren terecht kunnen, zowel fysiek als  digitaal met concrete vragen. Een helpdesk voor onderwijsvragen, of sluit aan bij een  helpdesk waar mensen al terecht kunnen. Eigenlijk is alle informatie over studeren wel  beschikbaar, maar het gaat om het duiden van de informatie voor de individuele persoon.  Welke studie past bij die persoon? Wat is er nodig aan vooropleiding? 
  • Laat sleutelpersonen en het maatschappelijk middenveld een rol spelen om aanbod en informatie over te dragen naar de doelgroep. 
+-
Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen