Leren & trainen

OpenEmbassy ontwikkelt en geeft cultuursensitieve trainingen voor vrijwilligers, professionals en nieuwkomers. In al onze trainingen staan de ervaringen en expertise van nieuwkomers zélf centraal. We ontwikkelen onze trainingen samen met nieuwkomers en professionals én werken met trainers met geleefde ervaring.  Trainingen voor professionals Bij de begeleiding en inburgering van nieuwkomers loop je als klantmanager, werkgever […]

OpenEmbassy ontwikkelt en geeft cultuursensitieve trainingen voor vrijwilligers, professionals en nieuwkomers. In al onze trainingen staan de ervaringen en expertise van nieuwkomers zélf centraal. We ontwikkelen onze trainingen samen met nieuwkomers en professionals én werken met trainers met geleefde ervaring. 

Trainingen voor professionals

Bij de begeleiding en inburgering van nieuwkomers loop je als klantmanager, werkgever of inburgeringsconsulent vaak aan tegen problemen in de uitvoering. Of het nu gaat om huisvesting, zorg, onderwijs of werk. Hoe kan het beter en wat werkt er echt in de praktijk? Onze trainers helpen professionals die nieuwkomers begeleiden bij het bedenken van concrete oplossingen voor hun werkpraktijk. We betrekken hierbij altijd het perspectief van de inburgeraars zélf.

Trainingen voor vrijwilligers

Veel vrijwilligers werken met nieuwkomers, bijvoorbeeld als taalcoach of als maatschappelijk begeleider van vluchtelingen. Dat is leuk en inspirerend, maar kan soms ook lastig zijn. Hoe ga je om met culturele verschillen? Wat doe je met dilemma’s en ‘cultuurshock-momenten’ waar je als vrijwilliger tegenaan kan lopen? Wat is jouw eigen culturele bril en hoe kun je ‘verschilsensitief’ werken? In onze trainingen krijg je praktische informatie en tools en oefen je met rollenspellen en gespreksvaardigheden. 

"Een uitstekende leiding op de avonden, we zijn echt ontzorgd. De stadsgesprekken waren heel gestructureerd en leverden duidelijke opbrengsten."
Medewerker
Gemeente Rotterdam

Trainingen voor nieuwkomers

Open Embassy biedt inburgerings- en participatietrajecten op maat voor gemeenten en andere organisaties. Inburgeren moet, zowel voor mensen met een tijdelijke verblijfsstatus als voor gezinsmigranten. Dan kunnen we het maar beter zo effectief en aantrekkelijk mogelijk maken, is onze visie. En die maken we waar, onder andere samen met de gemeente Amsterdam.

  • Ontwikkeling programma’s samen met deelnemers en professionals.
  • Optimale aansluiting op wensen en behoeftes. 
  • Concrete bijdrage aan een betere positie als inwoner en als deelnemer aan de arbeidsmarkt.
  • Community-based: gericht op ontmoeting en uitbreiding van je netwerk als nieuwkomer.
  • Door slim organiseren kunnen we deelnemers zoveel mogelijk bieden, met een beperkt budget
"Teachers are kind and the program is really well done. OpenEmbassy is a great partner for the city. I've never seen anything like this in the USA."
Deelnemer
Participatieverklaringstraject Amsterdam

Trainingen op maat

Onze interactieve trainingen maken we altijd op maat. Hiervoor verhelderen we eerst wat jullie van ons nodig hebben. Waar is behoefte aan, wat is de echte vraag en hoe kunnen we hier goed op aansluiten? Dat kan in de vorm van een scan, waarbij we bijvoorbeeld eerst de klantmanagers van elk team 1-op-1 spreken. Of we organiseren een ‘bedoelingsdag’ waarbij alle betrokkenen – zoals klantmanagers, teamleiders en beleidsadviseurs –  aanwezig zijn.

Trainers met geleefde ervaring
Interactief leren
Training op maat
Vanuit kennis doelgroep

Onze trainers

We hebben een vast team van trainers met geleefde ervaring. Afhankelijk van het project voegen we hier passende collega’s aan toe uit onze pool van freelancers. 

Dit project heeft me veel energie gegeven; zo’n mooie, diverse community die heel betrokken is. Het is prachtig om kennis te verbinden, een veilige ruimte te scheppen en daarbij ook de onderzoeksskills van de deelnemers te trainen. Dit is een hele krachtige methode om kennis naar boven te halen die anders onbesproken blijft.
Trainer
Open Embassy

Meer informatie Leren & Trainen

Meer weten over onze interactieve trainingen op maat? Laat je gegevens even achter. Dan maken we een belafspraak om te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Gerelateerde projecten

toegang tot informatie

Expertpool Almere

Van kortdurende naar langdurige opvang voor Oekraïense ontheemden.

A-Team Breda

Leertraject Inburgeringswet

Leertraject inburgeringswet voor klantmanagers, in opdracht van Divosa.

Toegang tot onderwijs

Stadsgesprekken Rotterdam

Met de ideeën uit de gesprekken gaat de gemeente Rotterdam de komende vier jaar aan de slag.

inburgering

Expertpool Inburgeringsketen

De centrale partijen willen ook mensen met een vluchtachtergrond betrekken bij de plannen.