Over ons

Onze missie

OpenEmbassy zorgt dat nieuwkomers zinnig, gelijkwaardig en vlot hun weg in Nederland kunnen vinden.

We bouwen inclusieve gemeenschappen van nieuwkomers en ervaren Nederlanders.

We ondersteunen daarnaast individuele nieuwkomers met kennis en acties.

En we veranderen tegelijkertijd het systeem van integratie en inburgering.

Ons team

Renée Frissen

oprichter en directeur

Renée richtte in 2015 OpenEmbassy op. Doen en leren zijn voor haar onlosmakelijk aan elkaar verbonden, en daarom maakt ze zich hard voor kennisontwikkeling binnen OpenEmbassy. Samen met een getalenteerd en divers team werken aan een betere toekomst voor nieuwkomers, is het mooiste wat ze tot nu toe heeft mogen doen.

Patrick van der Hijden

directeur

Patrick trad in 2019 toe tot OpenEmbassy. Na tien jaar als zelfstandig procesbegeleider, communicatiestrateeg en programmamaker werd het tijd om samen met het talentvolle en diverse team van OpenEmbassy aan echte verandering te werken. Patrick ontwikkelt de community-kant van het bedrijf: hoe bouw je samen aan lerende, actieve en inclusieve gemeenschappen? En hoe zorg je voor zinnige en effectieve gesprekken en besluitvormingsprocessen? Zo komt al zijn proces- en communicatie-ervaring goed te pas.

Tamer Allaloush

community manager

Tamer is community manager. Tamer snapt als geen ander hoe je online en offline gemeenschappen bouwt, onderhoudt en laat groeien. Hij kent iedereen, en iedereen kent Tamer. Hij stelt de juiste vragen, maakt scherpe analyses van problemen, én wil ze het liefst meteen oplossen. Met zijn stichting Dreaming of Syria zet hij zich bovendien in om op allerlei manieren in om culturen met elkaar te vervlechten, bijvoorbeeld via het dansen van de Dabke.

Suzanne Kuijpers

actieonderzoeker

Suzanne is actieonderzoeker. Rustig maar doortastend fileert ze het systeem en brengt ze haar bevindingen diep in de praktijk terug. Ze leerde die praktijk kennen bij Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en de gemeente Rotterdam, en weet daarom veel van uitsluitende bureaucratische praktijken en inclusieve gemeenschappen. Ze is opgeleid als criminoloog.

Ghadeer Udwan

trainee actieonderzoeker

Ghadeer is trainee actieonderzoeker. In Syrië studeerde ze af in de sociologie en werkte daarna als trainer en onderzoeker onder andere met en voor kinderen in een oorlogssituatie. Ze heeft een uitzonderlijk observatievermogen en talent voor het stellen van de juiste vragen. Bij OpenEmbassy ontwikkelt ze zich tot actieonderzoeker.

Maja Ćorić

community manager

Maja is community manager. Zij stelt haar talent als projectmanager en verbinder in dienst van innovatie en integratie van nieuwkomers. Ze wil mensen bewegen, mobiliseren, en verrijken met kennis en netwerk. Eerder deed ze onderzoek naar het conflict in haar moederland Bosnië, en ze is mede-oprichter van Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs.

Stacy Cairo

community manager

Stacy is community manager. Ze weet ontzettend veel van het laten bloeien en groeien van mensen. Dat leerde ze in haar rijke verleden in human resource management en als communicatieadviseur Bij OpenEmbassy zal ze die skills breder inzetten voor inclusieve gemeenschappen.

Onze visie

Wij werken aan onze missie vanuit deze overtuigingen.


1

Het systeem dat in Nederland is opgetuigd voor inburgering en integratie werkt niet goed voor nieuwkomers.

Het remt ze in hun pogingen hun eigen leven op te bouwen, en ondersteunt ze niet in wat (nog) niet lukt. Daarom moet het veranderen. En doen we ons best om de invoering van de nieuwe Inburgeringswet in 2021 optimaal te laten lopen voor nieuwkomers. Het vertrekpunt is de stem van nieuwkomers zelf: hoe krijgt die telkens opnieuw een plek in alles wat er aan regelingen en systemen wordt bedacht.

2

Integratie van nieuwkomers is voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de samenleving.

Wij vinden het belangrijk om steeds te onderzoeken hoe je die samenleving betrekt. En we bevragen actief de rol, het moraal en de reikwijdte van de overheid.

3

Om het systeem te veranderen, moet je ermee werken.

Want er zitten ook noodzakelijke én goed functionerende kanten aan het systeem. Wij zetten in op verandering van binnenuit. Daarom werken we graag in opdracht van systeempartijen, zoals gemeenten, provincies, het Rijk, woningcorporaties, en zorgverleners.

4

In alles wat we doen staat de agency van de nieuwkomer centraal.

Met agency bedoelen we het vermogen om invloed uit te oefenen op je eigen leven en je omgeving.

5

Sociaal ondernemen is de beste vorm voor het bereiken van onze missie.

We zijn een BV zodat we op den duur het eigenaarschap van OpenEmbassy ook echt kunnen delen. Ook kunnen we zo winst maken en die naar eigen inzicht inzetten voor het verwezenlijken van onze missie. Dat doen we via Impact R&D, waarmee we bijvoorbeeld onze Academy, onze helpdesk en onze trainee actieonderzoeker financieren.

6

OpenEmbassy is een inclusieve werkplaats.

Omdat diversiteit aan achtergronden en perspectieven noodzakelijk is voor ons werk. En we zo ook het goede voorbeeld kunnen geven aan onze klanten en partners. Dat merk je aan de samenstelling van ons team en aan de manier waarop we samenwerken.

7

Kennis is de sleutel tot verandering.

Bijvoorbeeld kennis van de wensen en ambities van nieuwkomers, van de praktijk van het inburgeren, van de manier waarop de regelgeving werkt. Maar verandering komt alleen op gang als die kennis ook echt geoperationaliseerd wordt. Daarom bouwen we bijvoorbeeld liever aan lerende gemeenschappen dan dat we uitgebreide rapporten publiceren. En staan al onze producten ook in het teken van dat operationaliseren.

8

We heten OpenEmbassy omdat we zijn begonnen als de plek voor steun van en kennis in het land van aankomst.

...terwijl gewone ambassades dat zijn voor het land van herkomst. Daarnaast willen we de bron zijn van ‘alledaagse diplomatie’: noodzakelijk om samen te leven in een diverse gemeenschap.

OpenEmbassy is behalve een gemeenschap van nieuwkomers en ervaren Nederlanders ook een community van professionals. We nodigen je van harte uit om mee te doen. Hieronder een overzicht van de leden van onze community.Nebil Kusmallah
Bevlogen actieonderzoeker die staat voor de eigen kracht van nieuwkomers
Bet El Teklemariam
Ervaren onderzoeker en sleutelpersoon, met veel kennis van en aandacht voor Eritrese Nederlanders
Multitude
Onze inventieve ontwerpers, die trouw, creatief en geduldig :-) meebouwen aan het merk OpenEmbassy
Studio Formaat
Experts in participatief drama en partner in het vinden van nieuwe, effectieve strategieën om met diverse groepen de juiste gesprekken te voeren
Vluchtelingenwerk Oost Nederland
De VWON-klankbordgroep vol nieuw- en oudkomers zijn onze onmisbare partners in alles wat we ondernemen in Gelderland
Mekkonen Ykeallo
Inspiratiebron en ervaren sleutelpersoon die iedereen kent en ook nog het fijnste Eritrees-Ethiopische restaurant van Nederland heeft
Mohammed Badran
Oprichter van Syrian Volunteers in the Netherlands, initiatiefnemer van de European Summit of Refugees and Migrants en ook vaste moderator van OpenEmbassy
NewBees
Creëert taalstages en daarmee perspectief voor nieuwkomers, in steeds meer steden in Nederland
Younes Younes
Socioloog en oprichter van de Yalla Foundation

Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel 'm aan ons!

Naar de helpdesk