Over ons

Onze missie

OpenEmbassy zorgt dat nieuwkomers zinnig, gelijkwaardig en vlot hun weg in Nederland kunnen vinden.

We bouwen inclusieve gemeenschappen van nieuwkomers en ervaren Nederlanders.

We ondersteunen daarnaast individuele nieuwkomers met kennis en acties.

En we veranderen tegelijkertijd het systeem van integratie en inburgering.

Ons team

Renée Frissen

oprichter en directeur

Renée richtte in 2015 OpenEmbassy op. Doen en leren zijn voor haar onlosmakelijk aan elkaar verbonden, en daarom maakt ze zich hard voor kennisontwikkeling binnen OpenEmbassy. Samen met een getalenteerd en divers team werken aan een betere toekomst voor nieuwkomers, is het mooiste wat ze tot nu toe heeft mogen doen.

Patrick van der Hijden

directeur

Patrick trad in 2019 toe tot OpenEmbassy. Hij was eerst zelfstandig procesbegeleider, communicatiestrateeg en programmamaker. Nu ontwikkelt hij onder meer de community-kant van het bedrijf: hoe bouw je samen aan lerende, actieve en inclusieve gemeenschappen? Maar ook: hoe zorg je voor zinnige en effectieve gesprekken en besluitvormingsprocessen?

Tamer Allaloush

community builder & researcher

Tamer is community builder & researcher. Tamer snapt als geen ander hoe je online en offline gemeenschappen bouwt, onderhoudt en laat groeien. Hij kent iedereen, en iedereen kent Tamer. Hij stelt de juiste vragen, maakt scherpe analyses van problemen, én wil ze het liefst meteen oplossen. Met zijn stichting Dreaming of Syria zet hij zich bovendien in om op allerlei manieren in om culturen met elkaar te vervlechten, bijvoorbeeld via het dansen van de Dabke.

Imren Yigit Ari
Imren Yigit Ari

projectleider

Imren werkt als projectleider voor Thuisonderwijsmaatjes. Zij is een doorzetter, ambitieus en positief. Zij heeft een opleiding als Engelse docent en houdt van taal leren. In Turkije werkte zij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Imren denkt dat investeren in inburgering is investeren in de toekomst van de Nederlandse maatschappij. Ook is ze van mening dat het onderwijs en participatie van nieuwkomers twee onlosmakelijke elementen zijn voor een succesvolle inburgering.

Suzanne Kuijpers

actieonderzoeker

Suzanne is actieonderzoeker. Rustig maar doortastend fileert ze het systeem en brengt ze haar bevindingen diep in de praktijk terug. Ze leerde die praktijk kennen bij Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en de gemeente Rotterdam, en weet daarom veel van uitsluitende bureaucratische praktijken en inclusieve gemeenschappen. Ze is opgeleid als criminoloog.

Jolien_portret foto
Jolien de Vries

junior actieonderzoeker

Jolien is antropologe. Binnen Stichting Civic heeft ze veel kennis opgedaan over het beleid waar nieuwkomers in Nederland mee te maken krijgen. Nu richt ze zich als actieonderzoeker op de alledaagse werkelijkheid van nieuwkomers en analyseert de werking van het systeem. Ze zoekt naar manieren om deze kennis om te zetten in praktijkgerichte oplossingen. Haar ultieme doel: bouwen aan een samenleving waarin iedereen op een gelijkwaardige manier kan meedoen.

Frans
Frans Somers

actieonderzoeker

Frans werkt als actieonderzoeker bij OpenEmbassy. Dat doet hij naast zijn studie Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Hij startte als 'superlocal' op onze helpdesk en zijn energie, analysekracht en reflectievermogen maakte hem al snel onmisbaar. Het is niet Frans' eerste carrière: van de kennis die meeneemt uit de kunsten en ICT maken we gretig gebruik.

Sandrine Lafay
Sandrine Lafay

projectcoördinator

Sandrine Lafay werkt als projectcoördinator voor het Platform Nieuwkomers & Werk. Zij heeft een master in Conflict Studies & Human Rights, is een analytisch denker, een enthousiaste organisator en iemand die mensen op basis van oprechte interesse met elkaar verbindt. Wat Sandrine zo aanspreekt aan het Platform en OpenEmbassy als geheel: de verandering op individueel niveau wordt altijd gecombineerd met een verandering op systeemniveau.

Soraya_portret foto
Soraya Shawki

researcher en community builder

Soraya is afgestudeerd als bestuurskundige en heeft een achtergrond in geesteswetenschappen. Haar inhoudelijke kennis van beleid en jarenlange werkervaring met verschillende maatschappelijke initiatieven, zet ze met liefde in voor duurzame systeemimpact. Soraya is reflectief, een innovatieve denker én bruggenbouwer die wordt gedreven door nieuwsgierigheid.

Brenda van Berkel_ons team
Brenda van Berkel

office manager

Brenda is de organiserende kracht achter de schermen. Administratieve ondersteuning, events organiseren, processen structureren en complexe projecten aanpakken, daar is Brenda heel erg goed in. Daarnaast, vindt zij het dat iedereen een gelijke kans krijgt. Hoewel zij niet in het veld werkt, vindt Brenda het belangrijk om haar collega’s te ondersteunen die deze missie waarmaken.

Vacatures

Wij zoeken altijd enthousiaste collega's! Kijk hieronder naar onze vacatures.


Onze visie

Wij werken aan onze missie vanuit deze overtuigingen.


1

Het systeem dat in Nederland is opgetuigd voor inburgering en integratie werkt niet goed voor nieuwkomers.

Het remt ze in hun pogingen hun eigen leven op te bouwen, en ondersteunt ze niet in wat (nog) niet lukt. Daarom moet het veranderen. En doen we ons best om de invoering van de nieuwe Inburgeringswet in 2021 optimaal te laten lopen voor nieuwkomers. Het vertrekpunt is de stem van nieuwkomers zelf: hoe krijgt die telkens opnieuw een plek in alles wat er aan regelingen en systemen wordt bedacht.

2

Integratie van nieuwkomers is voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de samenleving.

Wij vinden het belangrijk om steeds te onderzoeken hoe je die samenleving betrekt. En we bevragen actief de rol, het moraal en de reikwijdte van de overheid.

3

Om het systeem te veranderen, moet je ermee werken.

Want er zitten ook noodzakelijke én goed functionerende kanten aan het systeem. Wij zetten in op verandering van binnenuit. Daarom werken we graag in opdracht van systeempartijen, zoals gemeenten, provincies, het Rijk, woningcorporaties, en zorgverleners.

4

In alles wat we doen staat de agency van de nieuwkomer centraal.

Met agency bedoelen we het vermogen om invloed uit te oefenen op je eigen leven en je omgeving.

5

Sociaal ondernemen is de beste vorm voor het bereiken van onze missie.

We zijn een BV zodat we op den duur het eigenaarschap van OpenEmbassy ook echt kunnen delen. Ook kunnen we zo winst maken en die naar eigen inzicht inzetten voor het verwezenlijken van onze missie. Dat doen we via Impact R&D, waarmee we bijvoorbeeld onze Academy, onze helpdesk en onze trainee actieonderzoeker financieren.

6

OpenEmbassy is een inclusieve werkplaats.

Omdat diversiteit aan achtergronden en perspectieven noodzakelijk is voor ons werk. En we zo ook het goede voorbeeld kunnen geven aan onze klanten en partners. Dat merk je aan de samenstelling van ons team en aan de manier waarop we samenwerken.

7

Kennis is de sleutel tot verandering.

Bijvoorbeeld kennis van de wensen en ambities van nieuwkomers, van de praktijk van het inburgeren, van de manier waarop de regelgeving werkt. Maar verandering komt alleen op gang als die kennis ook echt geoperationaliseerd wordt. Daarom bouwen we bijvoorbeeld liever aan lerende gemeenschappen dan dat we uitgebreide rapporten publiceren. En staan al onze producten ook in het teken van dat operationaliseren.

8

We heten OpenEmbassy omdat we zijn begonnen als de plek voor steun van en kennis in het land van aankomst.

...terwijl gewone ambassades dat zijn voor het land van herkomst. Daarnaast willen we de bron zijn van ‘alledaagse diplomatie’: noodzakelijk om samen te leven in een diverse gemeenschap.

OpenEmbassy is behalve een gemeenschap van nieuwkomers en ervaren Nederlanders ook een community van professionals. We nodigen je van harte uit om mee te doen. Hieronder een overzicht van de leden van onze community.Nebil Kusmallah
Bevlogen actieonderzoeker die staat voor de eigen kracht van nieuwkomers
Bet El Teklemariam
Ervaren onderzoeker en sleutelpersoon, met veel kennis van en aandacht voor Eritrese Nederlanders
Multitude
Onze inventieve ontwerpers, die trouw, creatief en geduldig :-) meebouwen aan het merk OpenEmbassy
Studio Formaat
Experts in participatief drama en partner in het vinden van nieuwe, effectieve strategieën om met diverse groepen de juiste gesprekken te voeren
Vluchtelingenwerk Oost Nederland
De VWON-klankbordgroep vol nieuw- en oudkomers zijn onze onmisbare partners in alles wat we ondernemen in Gelderland
Mekkonen Ykeallo
Inspiratiebron en ervaren sleutelpersoon die iedereen kent en ook nog het fijnste Eritrees-Ethiopische restaurant van Nederland heeft
Mohammed Badran
Oprichter van Syrian Volunteers in the Netherlands, initiatiefnemer van de European Summit of Refugees and Migrants en ook vaste moderator van OpenEmbassy
Younes Younes
Socioloog en oprichter van de Yalla Foundation

Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!