Inzichten uit actieonderzoek Corona

Banden

Verbinding met mensen met een gedeelde identiteit

Sociale relaties met de eigen gemeenschap, mensen die dezelfde normen, waarden en  verwachtingen over het leven delen, zijn cruciaal voor de geestelijke gezondheid en het  welzijn van mensen en ondersteunen daarmee ook de integratie. Dergelijke relaties  worden over het algemeen – maar niet altijd – gevormd met familieleden en mensen met  dezelfde culturele achtergrond. Bekende mensen en een gedeelde taal, cultuur of  religie kunnen allemaal bijdragen aan het gevoel erbij te horen.

Inzichten

Contact met de eigen gemeenschap is vaak het eerste contact dat gelegd word in de nieuwe gemeenschap.

Het is belangrijk dat mensen vanuit een gedeelde ervaring/cultuur/religie  verbondenheid voelen en het draagt bij aan een gevoel van veiligheid. Door de coronamaatregelen is het moeilijker om deze contacten te maken. 

+-
In tijden van corona gebruiken nieuwkomers online gemeenschappen steeds vaker om elkaar te ondersteunen met allerlei vragen over hun nieuwe leven in Nederland.

Mensen ontmoeten elkaar minder vaak fysiek en fysieke loketten bij organisaties zijn  veelal gesloten. Voor nieuwkomers zijn online gemeenschappen een manier om toegang  te krijgen tot belangrijke informatie of netwerken in de stad of het land. In de cases die wij  hebben opgepakt gaan de vragen die nieuwkomers online stellen over de aanvraag van  hun verblijfsvergunning, de wachttijden bij IND, het vinden van een Arabisch sprekende  huisarts, uitleg van de coronamaatregelen, de zoektocht naar betaald werk en de  aanvraag van een uitkering.  

+-
Sleutelpersonen spelen een cruciale rol binnen de brug tussen de eigen gemeenschappen  en professionals en lokale netwerken in de stad.

Met name in tijden van corona zagen we  hoe cruciaal deze rol van sleutelpersonen is. Als nieuwkomers uit beeld raken bij professionals, weten sleutelpersonen hen vaak alsnog te bereiken. 

+-

Kansen

Ontwerpvraag: Hoe kun je als gemeente bestaande gemeenschappen benutten om informatie te delen, mensen te bereiken en daarmee een inclusief beleid te ontwikkelen?
  • Investeer in een structurele samenwerking met zelforganisaties en  sleutelpersonen, die een brugfunctie vormen tussen de eigen gemeenschappen  en lokale/nationale instanties en organisaties. Zorg dat er een reële vergoeding  tegenover staat.  
  • Gebruik de vragen en inzichten in de online communities om de  communicatiestrategie van de gemeente te verbeteren/optimaliseren om  nieuwkomers nog beter te informeren. 
+-
Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen