Inzichten uit actieonderzoek Corona

Vrije tijd

Door deelname aan vrijetijdsactiviteiten kunnen nieuwkomers bekend raken met de culturele gebruiken in een land, stad of dorp; nieuwe sociale contacten opdoen; en de taal oefenen. Daarnaast kunnen vrijetijdsactiviteiten bijdragen aan zelfontplooiing en algemeen individueel welzijn.

Inzichten

Nieuwkomers hebben behoefte onderdeel uit te maken van een groter geheel

Er is behoefte aan niet-functionele sociale contacten waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Nieuwkomers geven aan niet altijd op  de hoogte te zijn van informele sociale activiteiten. Ook is er weinig zicht op online sociale  activiteiten in tijden van corona.

+-

Kansen

Ontwerpvraag: Hoe vergroten we de toegang tot laagdrempelige en informele activiteiten voor nieuwkomers, in tijden dat deze activiteiten schaars zijn?
  • De coronamaatregelen veranderen regelmatig. Het is belangrijk om als professional hier continu op in te spelen door samen met de nieuwkomer de mogelijkheden tot vrijetijdsactiviteiten te verkennen. Zulke activiteiten vormen een laagdrempelige en informele ingang in de samenleving. 
  • Breng nieuwkomers in contact met de wijknetwerker of sociaal werker in de wijk. Deze professionals zijn goed op de hoogte van activiteiten in de wijk en kunnen samen met de nieuwkomer kijken wat past bij zijn/haar/hun wensen.
  • Vraag als klantmanager wat de persoon nodig heeft om mee te doen aan de activiteit. Het kan hierbij gaan om reiskostenvergoeding of een stukje ondersteuning bij de voorbereiding. We zien namelijk dat soms kleine aspecten ervoor kunnen zorgen dat iemand niet naar een activiteit gaat of niet op een afspraak verschijnt.
  • Breng met je collega’s in kaart welke informele organisaties laagdrempelige activiteiten organiseren (ook) voor nieuwkomers. Zie dit als een ‘work in progress’, waarbij jij en je collega’s de lijst steeds verder uitbreiden. Dit zorgt ervoor dat je team snel de juiste informatie kan vinden. Communiceer deze informatie op een concrete manier aan de nieuwkomer. Benoem: Hoe kom je in contact met de organisatie, wat houdt de activiteit precies in en waar vind je de activiteit.
+-
Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen