Stage Platform Nieuwkomers & Werk

Thuisonderwijsmaatjes

Veiligheidsbeleid

OpenEmbassy wil een veilige sfeer creëren voor alle deelnemers aan dit project – kinderen, ouders, vrijwilligers en medewerkers.

Om veiligheid te waarborgen, hebben we de volgende punten opgenomen in ons werkwijze:

  • Voor alle vrijwilligers in dit project wordt een VOG verklaring aangevraagd. Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie van de vrijwilliger die een minderjarige begeleidt. 
  • De vrijwilligers zijn verplicht om de gedragscode te tekenen (downloaden).
  • De vrijwilligers en de ouders worden tijdens een kennismakingsgesprek bekend gemaakt met de veiligheidsbeleid. 
  • Onze matchers spreken de taal van de ouders en kunnen hen hierover gedegen uitleg geven.
  • In het geval van een ongewenste situatie kunnen alle deelnemers de veiligheidsbeleid en de bijbehorende stappen hier  bekijken.
  • Er is een vertouwenspersoon verbonden aan dit project.

 

Heb je als betrokkene het vermoeden van een ongewenste situatie? Neem dan contact op met de coördinator Maja Coric of met de vertrouwenspesoon Els van der Linden.

Vertrouwenspersoon

Els van der Linden

evdlsb@xs4all.nl
0627091048

Contact? Mail ons