Inzichten uit actieonderzoek Corona

Stabiliteit

Stabiliteit (in combinatie met veiligheid) vormt  de basis voor het aangaan van relaties met mensen en de samenleving, maar ook tot  zelfontwikkeling door middel van onderwijs en/of werk en deelname aan  vrijetijdsactiviteiten. Een gevoel van stabiliteit ondersteunt sociale verbindingen en  betrokkenheid bij bijvoorbeeld werkgelegenheid en onderwijs. 

Inzichten

Nieuwkomers die te maken krijgen met bestaanszekerheidsvraagstukken kampen vaak met stress.

Soms vormt dit zo een groot obstakel, dat andere vraagstukken in het leven van diegene ook blijven liggen. Bestaanszekerheidsvraagstukken gaan bijvoorbeeld over het niet kunnen vinden van een baan, over verlopen  verblijfsvergunningen, over wonen, over toegang tot zorg en over toekomstperspectief. 

+-

Kansen

Ontwerpvraag: Hoe kunnen we nieuwkomers zoveel mogelijk ondersteunen in bestaanszekerheid vraagstukken?
  • Train professionals om beter zicht te krijgen in de vraag achter de vraag. Wij  zien vaak dat een vraag centraal staat voor andere vragen en problemen. Zorg dat  professionals de noden uit iemands verhaal kunnen halen. 
  • Maak samen met nieuwkomers een plan met perspectief, waarbij het perspectief  van nieuwkomers centraal staat en waarin samenwerking met partijen in de stad  ook belangrijk is.  
  • Train professionals hoe zij het perspectief van nieuwkomers voorop kunnen  stellen in het maken van zo een plan met perspectief.  
  • Zorg dat professionals de ruimte en tijd hebben om de sociale kaart te leren  kennen. En genoeg de ruimte krijgen binnen hun functie om te netwerken,  contacten te leggen en goed op de hoogte te blijven van het aanbod in de stad.  Dit zal ook zorgen voor een betere samenwerking met partijen in de stad en  mogelijkheden om goede aansluiting te vinden bij behoeften van nieuwkomers  zelf. 
+-
Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen