Inzichten uit actieonderzoek Corona

Taal

Een taal kunnen spreken, een taal begrijpen en kunnen communiceren in een taal is essentieel om contact te leggen, met andere mensen, maar ook met lokale en nationale  instanties en om burgerplichten uit te kunnen voeren. Het begrijpen van culturele waarden,  praktijken en overtuigingen bevordert bovendien de integratie tussen mensen met verschillende achtergronden. Het gaat dan enerzijds om praktische informatie over het  dagelijks leven, als gewoonten en sociale verwachtingen.

Inzichten

Nieuwkomers hebben behoefte om de taal te oefenen op een informele en gelijkwaardige manier.

Tijdens de coronacrisis zijn de opties hiervoor beperkt weten nieuwkomers vaak niet hoe deze behoefte te vervullen. Vanwege de coronamaatregelen zijn taalscholen  in lockdown gegaan en is er digitaal onderwijs. De behoefte groeit om de taal in de praktijk  te oefenen.  

+-
De coronamaatregelen zorgen ervoor dat er weinig ontmoetingen plaatsvinden om de taal  in de praktijk te oefenen.

Het lijkt erop dat professionals weinig zicht hebben op  alternatieve mogelijkheden. 

+-
Door een taalbarrière worden belangrijke brieven, e-mails en persoonlijke berichten op websites niet altijd goed begrepen.

Dit kan grote gevolgen hebben. Zo kunnen  belangrijke aanvragen worden afgewezen wanneer deze niet compleet zijn. Iets wat bij nieuwkomers vaak voortkomt uit onwetendheid en onvermogen om de talige uitleg op websites volledig te begrijpen.

+-

Kansen

Ontwerpvraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwkomers op een informele en gelijkwaardige manier de taal kunnen leren?
  • Zorg dat professionals en nieuwkomers op de hoogte zijn van het informele  taalaanbod, waar nieuwkomers de taal kunnen oefenen. Denk erover na hoe je dit  aanbod het beste kunt verspreiden. 
  • Denk na over hoe informeel taalaanbod onderdeel uit kan maken van het inburgeringsaanbod binnen de nieuwe Wet Inburgering.
+-
Ontwerpvraag: Hoe zorgen we dat nieuwkomers toegang hebben tot ondersteuning bij het doorlopen van talige complexe processen?
  • Zorg voor inclusieve gemeentelijke loketten, waar nieuwkomers aan kunnen kloppen voor informatie, ongeacht het Nederlandse taalniveau. 

Zorg ervoor dat professionals binnen verschillende domeinen op de hoogte zijn van de mogelijkheden om tolken/sleutelpersonen in te zetten om de taalbarrière te overbruggen.

+-
Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen