Inzichten uit actieonderzoek Corona

Connecties

Verbinding met lokale en nationale instituten

Om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving is het noodzakelijk om toegang te  krijgen tot rechten en diensten, maar ook om als burger te voldoen aan verplichtingen.  Sociale verbondenheid met lokale en nationale instanties is daarbij essentieel. Sociale  verbondenheid met instanties betekent zowel mee kunnen doen als ondersteuning  ontvangen op het moment dat dat nodig is. Verbonden zijn met lokale en nationale  instanties is belangrijk omdat mensen op een democratische manier mee kunnen doen.  Maar het is vooral belangrijk omdat die verbondenheid gaat over de relatie die mensen  voelen met instanties. Het is volgens het Integration Framework dus noodzakelijk voor  mensen om een bepaalde vertrouwensband te ervaren om zich thuis te voelen.  

Inzichten

Het is niet altijd duidelijk wie de contactpersoon bij de gemeente is en voor welke vragen ze bij wie terecht kunnen.

Meerdere professionals worden dan vaak met dezelfde vraag benaderd en de professionals raken zo het overzicht kwijt van wie waarmee bezig is in de ondersteuning. Een gezamenlijke meeting met de betrokken persoon en professionals is een mogelijkheid om verheldering te scheppen.

+-
Nieuwkomers die niet digitaal vaardig zijn, kunnen in de coronacrisis moeilijk professionals bereiken.

Terwijl er vaak wel behoefte is aan contact met professionals, om verheldering te krijgen over mogelijkheden in Nederland waarmee ze kunnen werken aan hun toekomstperspectief.

+-
Sommige professionals verwachten dat nieuwkomers zich actief inzetten om contact te onderhouden tijdens de coronapandemie.

Er lijkt weinig aandacht te zijn  voor belemmeringen die nieuwkomers ervaren om digitaal contact op te nemen en te  onderhouden. Geen contact wordt door professionals regelmatig geïnterpreteerd als “niet  gemotiveerd”.

+-

Kansen

Ontwerpvraag: Hoe zorg je ervoor dat professionals in tijden van corona in contact komen en blijven met nieuwkomers?
  • Stel vast wat de ambitie is vanuit een organisatie/instantie: is een poging tot contact voldoende, of  moet er een contactmoment zijn, ook als dit meer vraagt? Nu is dit nog te afhankelijk van  de individuele professional of dit lukt.  
  • Faciliteer professionals in kennis over contact maken op afstand. Dit gaat om attitude,  maar ook om netwerk. Is iedereen in het team in staat om de juiste mensen in te schakelen  als er contact nodig is? Het is tegelijkertijd ook legitiem om te kiezen voor de mogelijkheid  dat contact simpelweg niet lukt en heb een visie op hoe om te gaan met de consequenties.  Wees helder in hoe ver professionals mogen en moeten gaan om in contact te komen. 
  • Maak heel helder wat nieuwkomers moeten kunnen verwachten van contact (bijvoorbeeld  een plan) en bedenk ook hoe je vanuit beleid kunt weten of dit behaald is. 
  • Het is voor nieuwkomers handig als op de uitkeringsspecificatie de naam, het persoonlijke  mailadres en het telefoonnummer van de werkconsulent en inkomensconsulent wordt  genoemd. Dan kunnen zij direct contact opnemen.
  • Om verwarring te voorkomen is het handig om een term te hanteren voor ambtenaren die  nieuwkomers naar werk begeleiden. Soms worden de termen ‘werkconsulent’,  ‘klantmanager’, ‘regisseur’ en ‘jobcoach’ door elkaar gebruikt. Nieuwkomers kunnen dan  denken dat het over een nieuw persoon gaat. 
  • Onder klantmanagers is er grote behoefte aan reflectie en kunnen sparren over casuïstiek. Juist in een tijd  dat ook professionals zelf meer afstand ervaren. Denk na over welke vormen van  individuele en groepsreflectie je kunt bieden, en hoe je dit bovendien kunt gebruiken als  een moment (bijvoorbeeld vanuit beleid) om te leren over bepaalde drempels, obstakels  die professionals ervaren, maar ook nieuwkomers. Dit zou je kunnen koppelen aan het  eerder geadviseerde actieonderzoek dat je een vast onderdeel kunt maken. Met oog op  de nieuwe taken van professionals zal de behoefte aan en het belang van reflectie en  intervisie alleen maar toenemen.
+-
Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen