Amsterdam

Welkomstbijeenkomsten Participatieverklaringstraject

Project: Welkomstbijeenkomsten Participatieverklaringstraject
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Looptijd: 8 maanden, juli 2022 tot maart 2024
Partners: –
Product:
Welkomstbijeenkomsten Participatieverklaringstraject 

Projectbeschrijving

Voor de gemeente Amsterdam verzorgden we de uitvoering van 18 maandelijkse welkomstbijeenkomsten voor gezinsmigranten. De bijeenkomsten hebben als doel gezinsmigranten te verwelkomen en kennis te laten maken met elkaar, Amsterdamse organisaties en de Nederlandse geschiedenis. De welkomstbijeenkomsten maken deel uit van het participatieverklaringstraject (PvT).

“Teachers are kind and the program is really well done. OpenEmbassy is a great partner for the city. I’ve never seen anything like this in the USA.”

Resultaten en inzichten

De gezinsmigranten zijn een zeer diverse groep m.b.t. afkomst, leeftijd, levensfases, behoeften en verwachtingen. De welkomstbijeenkomsten worden gegeven in twee voertalen: Engels en Nederlands. Er is ook altijd een Arabisch sprekende vertaler bij. Er blijkt ook behoefte aan Darija vertaling, Turks en incidenteel Frans, Spaans en Farsi.

Gemiddeld waren er rond de 60 mensen bij een welkomstbijeenkomst. In uitzonderlijke gevallen was dit aantal rond de 40 of 100.

Na elke welkomstbijeenkomst halen wij feedback op. De volgende bevindingen waren terugkerend:

  • Gezinsmigranten vinden het fijn om op een informele manier andere gezinsmigranten te leren kennen en kennis te maken met de stad.
  • Het tijdstip van de bijeenkomsten (van 9 tot 1 uur) was niet handig voor gezinsmigranten die al werkten.
  • Gezinsmigranten vonden het leuk om te leren over Amsterdamse geschiedenis, de interactiviteit, de lunch en de toegankelijkheid van de bijeenkomsten. Tijdens sommige bijeenkomsten was de groep die Arabische vertaling nodig had, erg groot. Hierdoor werd de simultane vertaling soms als afleidend ervaren.

‘The session was really good, I liked the games, the interaction and getting to know other people.’

‘Interesting meeting, the quiz about Amsterdam was fun and I got to know a lot of practical tips. Lovely hosts!’

Relevante artikelen

>> Rapportage SZW Inburgeren door de ogen van nieuwkomers
>> Rapport Oekraïense vluchtelingen op de arbeidsmarkt
>> Symposium Participatie en werk in de Inburgering

Relevante Projecten

>> Module Arbeidsmarkt Participatie Amsterdam

Meer weten?
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!