begeleiden van nieuwkomers naar werk

Begeleiden van nieuwkomers naar werk

Het Platform Nieuwkomers en Werk, gefinancierd door de Goldschmeding Foundation, ondersteunt initiatieven die statushouders naar werk begeleiden. Samen met Regioplan onderzoeken we wat de werkzame elementen zijn van initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden.

Werkzame elementen

Elk initiatief is hierin uniek en bevindt zich in een context die tot bepaalde keuzes in de opzet van het traject leidt.

Enkele werkzame elementen die we veel terug zien, zijn:

  • Intensief contact, begeleiding en ondersteuning van de deelnemers
  • Afspraken met werkgevers vanaf de start van het traject
  • Inzicht van deelnemers in de Nederlandse werkcultuur
  • Zelfredzaamheid bij nieuwkomers faciliteren
  • Werk in combinatie met taalverwerving
  • Nazorg na het vinden van een baan

Evaluatie Regioplan

Onafhankelijk onderzoeksburo Regioplan evalueert sinds 2019 de initiatieven die worden ondersteund door het platform. Ze onderzoeken wat wel en niet werkt bij het begeleiden van statushouders naar betaald werk, en vertalen dit naar lessen en handvatten voor het initiatief en het platform.

In een artikel op de website reflecteren Job Velseboer en Marina Lazëri op de belangrijkste inzichten die we de afgelopen jaren hebben opgedaan.

> Artikel Nieuwkomers en Werk: wat werkt bij het begeleiden van nieuwkomers naar de arbeidsmarkt?

> Website Platform Nieuwkomers en Werk

 

Meer weten over Nieuwkomers en Werk?
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!