Nieuwe tool toeleiding nieuwkomers naar werk - Werkkaart

Nieuwe tool toeleiding nieuwkomers naar werk: Werkkaart

Voor veel nieuwkomers is de stap naar formeel werk essentieel, maar in de praktijk vaak lastig door allerlei obstakels. Informeel werk is vaak toegankelijker, wetgeving kan voelen als een ingewikkeld web. Hoe kun je als inburgeringsconsulent nieuwkomers stimuleren deze stap te zetten?

Toegankelijk spel van sociaal ontwerper Mila van Rijs

Open Embassy deed hier onderzoek naar in Rotterdam en vroeg sociaal ontwerper Mila van Rijs of ze hieraan wilde bijdragen met haar thesis voor Design for Interaction aan de TU Delft. Hiervoor onderzocht ze het complexe thema informeel werk vanuit een breed perspectief en maakte ze gebruik van ontwerpend onderzoek. Op basis van de kwalitatieve analyse en inzichten ontwikkelde ze een heel toegankelijk spel: Werkkaart.

“Het leuke hiervan vind ik, dat je iemand regie en autonomie geeft in het gesprek.”

– Inburgeringsconsulent –

Kaartenset helpt informeel gesprek met nieuwkomers over werk

Met Werkkaart kunnen inburgerinsconsulenten van gemeenten op een informele manier met nieuwkomers in gesprek gaan over (in)formeel werk. De meertalige, geïllustreerde kaarten helpen om een open, meer symmetrisch gesprek te voeren over de onderliggende obstakels en redenen om (nog) geen formeel werk te doen.

“Tijdens het spelen […], herkende ik dat de kaarten me hielpen herinneren wat ik van plan was te zeggen in het gesprek. Ik herken het gevoel dat ik het me niet kan herinneren wat te zeggen bij de gemeente, dus de kaartjes zouden hier heel geschikt voor zijn.”

– Een nieuwkomer –

Toeleiding nieuwkomers naar werk met passend lange-termijndoel
Het ontwerp bestaat uit 45 kaarten verdeeld over 8 categorieën. Zowel de nieuwkomer als de gemeente-ambtenaar kiezen kaarten om de route voor het gesprek te bepalen. Met de kaartenset en afsprakengids kunnen consulent en nieuwkomer vervolgens werken aan een passend lange-termijndoel.

>> Meer over het onderzoek en de ontwikkeling van de kaartenset

Interesse in Werkkaart?
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!