Expertpool

Communicatie over de Nieuwe Wet Inburgering

Expertpool communicatie voor de inburgeringsketen

De centrale partijen in de inburgeringsketen (VNG, SZW, DUO, COA, Divosa) bereiden zich voor op de nieuwe Inburgeringswet die op 1 januari 2022 ingaat. Een brede groep professionals is bezig met plannen voor de nieuwe situatie. Deze partijen vinden het belangrijk om ook mensen met een vluchtachtergrond te betrekken bij het maken van de plannen.

De vraag

Namens haar partners heeft de VNG OpenEmbassy gevraagd om:

  1. Een expert pool van nieuwkomers en oudkomers op te richten
  2. Drie bijeenkomsten te organiseren waarin deze expert pool meedenkt over de manier waarop de ketenpartners bij de invoering van de nieuwe wet Inburgering met inburgeraars moeten communiceren

 

Onze aanpak

OpenEmbassy ontwikkelde de expert pool methodiek op basis van onze ervaring met community building, social design en het organiseren van participatie. Expert pools zijn levendige, diverse, getrainde groepen van nieuw- en oudkomers uit één regio, die door het delen van hun ervaringen en adviezen uit de praktijk en het ontwerpen van oplossingen, overheden en andere organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen en evalueren van integratiebeleid en uitvoering. We noemen de leden experts omdat ze dat zijn: experts op het gebied van inburgering vanuit het perspectief van de gebruiker.

Voor deze specifieke opdracht moesten de experts uit het hele land komen in plaats van alléén uit één regio. Het is ons gelukt om in drie weken tijd een groep samen te stellen van 20 deelnemers uit 17 verschillende gemeenten die sommigen kort (2 jaar) en anderen lang (meer dan 20 jaar) in Nederland wonen.

Tijdens drie bijeenkomsten hebben ze meegedacht, gediscussieerd en oplossingen voor de ketenpartners ontworpen om de communicatie met inburgeraars te verbeteren en te optimaliseren.

 

Resultaten en inzichten

Tijdens de sessies gaven de experts waardevolle ‘gouden tips’ en adviezen. Zij dachten na over hun eigen positieve en negatieve belevenissen met communicatie vanuit en met de overheid. Ook praatten zij hierover met mensen uit hun netwerk en deelden ze alle ervaringen met de groep. Aan de hand hiervan werden er conclusies opgesteld en aanbevelingen gedaan.

Daarnaast, aan de hand van alle opmerkingen van de nieuwkomers, stelde OpenEmbassy een lijst met inzichten op en vertaalde die naar kansen voor de ketenpartners. Zoals bijvoorbeeld:

Inzicht: Slechte bereikbaarheid van overheidsdiensten is al voor Nederlanders een bezoeking; voor nieuwkomers is het extra lastig.

Kans: Investeer in een dedicated helpdesk, die zowel online via chat als telefonisch bereikbaar is.

Voor meer informatie: tamer@openembassy.nl

 

 

Ik kon zelf erg goed uit de voeten met jullie overzicht en ze zijn meegenomen in de richtlijnen voor communicatie. Nogmaals dank voor de goede ervaring! (Nienke Tebbens, VNG)
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!