Expertpool Almere

Opvang van Oekraïense nieuwkomers

Expertpool Almere

Met het voortduren van de oorlog in Oekraïne verschuift de focus van de opvang van Oekraïense ontheemden van kortdurend naar langdurend. De gemeente Almere vangt zo’n 1350 Oekraïense ontheemden op en wilde graag een goed plan van aanpak ontwikkelen. Hiervoor organiseerden we twee expertpool bijeenkomsten en een strategische stakeholdersessie om breed kennis op te halen. 

Project: Expertpools opvang Oekraïners, strategische sessie stakeholders
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Looptijd: April tot juni 2023, vervolg najaar 2023
Partners: expertpool, gemeente Almere, team opvang Oekraïne
Fondsen: –
Product: Actie Agenda ‘van empathie naar perspectief’

Projectbeschrijving:

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn zo’n 75.000 Oekraïners gevlucht naar Nederland. In de gemeente Almere wordt een groep van zo’n 1350 Oekraïense ontheemden opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties. Met het voortduren van de oorlog in Oekraïne verschuift de focus van de opvang van kortdurend naar langdurend. De gemeente Almere wilde hiervoor graag een goed plan van aanpak ontwikkelen. Om dit te realiseren organiseerden we twee expertpool bijeenkomsten en een strategische stakeholdersessie om breed kennis op te halen. 

Expertpools

De expertpool methodiek is een participatieve benadering ontwikkeld door Open Embassy, waarbij een groep nieuwkomers samen met hun netwerk ervaringskennis deelt. In dit geval Oekraïense nieuwkomers die in de opvang in Almere wonen. De expertpool werd ingezet om mét de mensen om wie het draait oplossingen te ontwikkelen, waardoor deze beter zullen aansluiten op echte behoeftes. 

It’s great that people of different ages, professions, and views on life have come together. There were many insights on how to improve people’s lives here, and most of the issues and problems are truly solvable.

Strategische stakeholder sessie

De strategische stakeholder sessie was gericht op het ontwikkelen van een systeem-aanpak met alle belangrijke partijen uit de stad Almere die bij kunnen dragen aan een succesvolle lange-termijn opvang van Oekraïners, zoals: gemeente-ambtenaren, vrijwilligersorganisaties, werkgevers, taalscholen, locatiemanagers, mensen uit de zorg en Oekraïense oudkomers.

Op basis van inzichten uit verschillende interviews en ervaringskennis bedachten de stakeholders mogelijke oplossingen voor huisvesting, taal, werk en integratie. Vanuit alle ideeën kozen ze de meest belangrijke voor de actieagenda en identificeerden wie waarvoor verantwoordelijk is.

Het was een zeer vruchtbare, effectieve en ook plezierige middag gisteren. Goed om veel medewerkers van de gemeente en andere organisaties te ontmoeten, ervaringen te delen, mensen te leren kennen en ook in de toekomst te kijken. Mijn twee collega’s, waren onder de indruk van hoe het Oekraïne-project zich hier in Almere ontwikkelt. Ik kijk uit naar de volgende stappen die genomen gaan worden.

Natalia Demers, Teamleider Oekraïne Almere VWN

Infographic Expertpool

>> Download de Infographic van de expertpool

Resultaten en inzichten:

We moeten overgaan “van empathie naar perspectief”. Dit was het gedeelde inzicht van de strategische stakeholder sessie. Van een ‘we willen helpen met bad-brood-en-bed’ mindset, naar het bieden van perspectief voor Oekraïners voor een leven op (tenminste) middellange termijn in de gemeente Almere. 

  • Input van 23 expertpool-leden en interviews met rond de 60 mensen uit hun netwerk (mensen die wel en niet werken, in verschillende opvanglocaties wonen, leeftijd, gender, opleidingsniveau, duur verblijf in Almere, etc.).
  • Gemeente Almere wil een vervolg in het najaar.

Onderwerpen Actie-Agenda

Er kwamen verschillende onderwerpen op de actie-agenda, zoals informatie, gezondheid, kinderen, juridische ondersteuning en onderwijs. Hiervan ervaren de experts Huisvesting, Werk & Omscholing, Integratie en Taal als meest belangrijk in zowel korte- als lange-termijnopvang, met daaraan gekoppeld o.a. de volgende acties:

Integratie en taal

* Huidige initiatieven voortzetten, versterken en ondersteunen. Uitbreiden taalonderwijs aanbod.
* Een inburgerings- en integratiecursus van de gemeente voor Oekraïners die willen blijven.
* Mogelijkheden om lokale Almeerders te ontmoeten, taalmaatjes, laagdrempelige activiteiten

Werk & omscholing

* Strategische sessies met werkgevers, succesverhalen delen.
* Incentives voor bedrijven.
* Trainingen op het gebied van inclusiviteit en cultuur.
* Omscholingstrajecten aanbieden.

Huisvesting

* Onderzoeken hoe de huidige situatie op locatie kan worden verbeterd.
*Dezelfde kwaliteit op alle locaties waarborgen.
*Een bewonersraad, zodat Oekraïners stem en verantwoordelijkheid krijgen.

Interesse in de expertpool methodiek?
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!