A-Team Breda

Actieonderzoek naar de (toegang tot) zorg voor nieuwkomers

Het A-Team – Breda project

Wij signaleren al jaren dat de zorg voor nieuwkomers niet toereikend is. Middels actieonderzoek willen wij doorbraken realiseren met nieuwkomers die in hun bestaanszekerheid worden bedreigd, data en kennis ophalen over de inhoud en omvang van het zorgvraagstuk, en oplossingen ontwikkelen.

OpenEmbassy & het zorg vraagstuk

OpenEmbassy ontwikkelt kennis en oplossingen voor inclusie vraagstukken, met een bijzondere focus op mensen met een vluchtachtergrond. Wij signaleren al jaren dat de zorg voor nieuwkomers niet toereikend is. Dit is zowel een probleem dat gaat om toegang tot zorg, als toegang tot de juiste zorg.

Wij willen middels actieonderzoek doorbraken realiseren met nieuwkomers die in hun bestaanszekerheid worden bedreigd, data en kennis ophalen over de inhoud en omvang van het zorgvraagstuk, en oplossingen ontwikkelen. Actiegericht leren we wat er direct kan worden verbeterd om de (toegang tot) zorg voor nieuwkomers te organiseren. Dit doen we niet alleen. Samenwerking met nieuwkomers, oudkomers, sleutelpersonen, gemeenten en het maatschappelijk middenveld is hierin cruciaal.

 

Wat is het probleem?

Nieuwkomers krijgen meer dan gemiddeld te maken met bestaanszekerheidsproblemen: schulden, dakloosheid, ziekte, ggz problematiek, werkloosheid, etc. Een belangrijk, en tegelijkertijd relatief onderbelicht, bestaanszekerheidsprobleem gaat over (toegang tot) de juiste zorg voor nieuwkomers, zowel fysieke zorg als mentale zorg.

 

Wat is de oplossing?

1. Directe actie met nieuwkomers
OpenEmbassy versterkt de bestaanszekerheid van nieuwkomers door onze A-teams, oftewel actieonderzoek-teams. Deze teams bestaan uit één actieonderzoeker die de bureaucratie, het sociale domein en het maatschappelijke middenveld goed kent. En één actieonderzoeker die ervaring heeft als cultural mediator of social worker en die in eigen taal kan communiceren met iemand indien nodig. Zij maken een plan met de nieuwkomer wiens bestaanszekerheid wordt bedreigd en waar tenminste één concrete vraag rond zorg speelt, en organiseren toegang tot deze bestaanszekerheid, samen met lokale professionals en soms ook wel met het informele netwerk.

2. Leren van de acties om het systeem beter te maken
Het A-team leert veel tijdens het realiseren van dit plan. Lessen over welke voorzieningen (niet) toegankelijk zijn. Lessen over werkwijzen van professionals. Lessen over mooie beleidsideeën op papier, die in de praktijk niet werken. Deze lessen gebruiken de A-teams om lokale organisaties zoals de overheid te adviseren en nieuwkomers beter kunnen ondersteunen.

Door het ondersteunen van een individu of een gezin, maken we het beter voor alle nieuwkomers.

 

Hoe pakken we het aan in Breda?

Het OpenEmbassy A-team (actieonderzoek-team) zal 20 cases oppakken van nieuwkomers wiens bestaanszekerheid wordt bedreigd en waar ten minste één concrete vraag rond de zorg speelt.  Samen met de persoon of het gezin en lokale professionals organiseren we toegang tot deze bestaanszekerheid middels een maatwerkplan. Vanuit de opgedane inzichten en ervaringen ontwerpen we samen met de betrokken stakeholders oplossingen die er voor zorgen dat de zorg voor alle nieuwkomers verbetert. En laten we zien hoe je dit kunt realiseren.

Om het plan te kunnen maken met de nieuwkomer, werken wij met onze Perspectief-methode. Die methodiek ontwikkelden we op basis van meer dan 50 individuele cases van nieuwkomers. De methodiek is inhoudelijk gebaseerd op:

  1. het beproefde 8-step maatwerkplan-model van het Instituut voor Publieke Waarden
  2. de Radical Help theorie over het bouwen van relaties van vertrouwen
  3. de 14 indicatoren van integratie zoals opgesteld door Ager & Strang (2019)
  4. onze in het veld ontwikkelde werkvormen voor inclusieve gesprekken

 

Wat is de tijdlijn?

  • We begonnen met een kick off voor alle betrokken organisaties
  • In 8 maanden pakken we 20 cases op en organiseren we 2 sessies met de lerende omgeving
  • Daarna organiseren we de ontwerpsessie
  • In diezelfde maand leveren we het plan voor groei/opschaling op

 

Het A-team Breda project wordt mogelijk gemaakt door:
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!