DIRECT MEEDOEN IN NEDERLAND

Toegang voor Oekraïners in Nederland en kennis voor professionals en bestuurders

Meedoen in Nederland

Samen met NewBees ondersteunen we mensen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht. We willen niet alleen direct mensen ondersteunen die nieuw in Nederland zijn maar ook leren van de praktijk hoe we dit voor de hele groep én voor de toekomst zo goed mogelijk kunnen doen. Hoe kan de praktijk van nu van betekenis zijn voor het beleid voor de toekomst?

Opvang mensen uit Oekraïne
Mensen gevlucht in verband met de oorlog in Oekraïne vallen niet onder de Wet Inburgering. De manier waarop Nederland hen opvangt is zowel een opgave als een kans. Een opgave om toegang te organiseren tot alle voorzieningen die we in Nederland hebben om zo snel mogelijk je nieuwe leven op te bouwen, waaronder natuurlijk toegang tot werk. En een kans om te laten zien wat er gebeurt als je mensen niet eerst maanden of jaren uit de samenleving houdt door verblijf in AZC’s en vervolgens deelname aan inburgeringstrajecten (de weg die de  weg die de meeste mensen lopen wanneer ze asiel in Nederland aanvragen en toegekend krijgen)

Onze aanpak: Actieonderzoek
De afgelopen zes jaar hebben we gebouwd aan een infrastructuur die het mogelijk maakt voor nieuwkomers om snel, gelijkwaardig en zinnig mee te doen in Nederland. Deze infrastructuur willen we inzetten voor mensen die gevlucht zijn in verband met de oorlog in Oekraïne. Niet alleen om te garanderen dat individuele mensen zo snel mogelijk mee kunnen doen in Nederland, maar ook omdat we de kans willen gebruiken om aan te tonen dat direct meedoen beter is voor nieuwkomers zelf, maar ook voor de ontvangende samenleving. De samenleving gaat erop vooruit als iedereen die hier deel van uit maakt de de kans krijgt diens eigen potentieel te benutten, dus ook nieuwkomers.

Dit project doen we samen met Newbees. We combineren onze methodes en ondersteunen mensen direct bij het realiseren van toegang tot alle indicatoren die essentieel zijn voor integratie, met als belangrijkste focus toegang tot (vrijwilligers)werk. We ondersteunen in totaal 75 huishoudens (rond de 200 individuen) gedurende één jaar. Dit doen we in de gemeentes Zaanstad, Amsterdam en Nijmegen.

Samen leren wat er nodig is in de toekomst
Hierdoor leren we over wat nodig is om dit voor de hele groep op een snelle, gelijkwaardige en zinnige manier te doen. Dit is essentieel, simpelweg omdat we in Nederland nog niet zijn ingericht op het opvangen van mensen met een vluchtachtergrond zonder gebruik te maken van de Inburgeringswet.

De geleerde lessen delen we met de betrokken partijen en mensen, zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties maar ook Ministeries. Wil jij ook gebruik maken van onze lessen? Of wil je ook dat we in jouw gemeente mensen uit Oekraïne ondersteunen, bijvoorbeeld in het vinden van werk of andere dingen die nu belangrijk zijn zoals goed onderwijs of toegang tot zorg?

Neem contact op met  of 

De geleerde lessen delen we met de betrokken partijen en mensen, zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties maar ook Ministeries.
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!