Toegang voor Oekraïners in Nederland en kennis voor professionals en bestuurders

Meedoen in Nederland

Opdrachtgever: Goldschmeding Foundation
Fondsen: Stichting Doen, Oranjefonds, Dioraphte, Anton Jurgensfonds
Partner: NewBees
Looptijd: 2023
Product: Actieonderzoek, rapportage

Samen met NewBees trokken wij een jaar lang op met mensen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht. Ons doel: hen direct ondersteunen en tegelijk leren van hun ervaringen bij het opbouwen van hun leven in Nederland.

Direct meedoen: kans voor onderzoek

Gevluchte mensen uit Oekraïne kunnen – anders dan mensen in de reguliere asielprocedure – veel sneller en met meer autonomie en vrijheid meedoen in Nederland, maar tegelijk zonder toegang tot de verzorgingsstaat. Dit biedt daarmee een kans om te leren wat er mogelijk is wanneer een asielprocedure geen vertraging veroorzaakt.

Binnen het project “Direct Meedoen in Nederland” ondersteunden we in totaal 75 Oekraïense huishoudens (rond de 200 individuen) gedurende één jaar, in Zaanstad, Amsterdam en Nijmegen. Met als belangrijkste focus toegang tot werk.

“I don’t understand what to do next, what are my next steps? I feel like a nobody here, and no one knows my name..

Resultaten & Inzichten

Het actieonderzoek bij Oekraïense huishoudens in Amsterdam, Zaandam en Nijmegen gaf gedetailleerde informatie over de verschillende thema’s en obstakels die leven. Daarnaast leverde de individuele ondersteuning directe impact: 68 mensen zijn begeleid naar werk (met een contract).

Hoge arbeidsparticipatie

Directe toegang tot werk leidt tot een hogere participatie op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie van mensen uit Oekraïne ligt na een jaar veel hoger (50%), dan bij nieuwkomers een jaar nadat ze met de inburgering zijn gestart (6.5%).

Maar dit leidt niet automatisch tot volwaardige en gelijkwaardige toegang tot de Nederlandse samenleving. Mensen uit Oekraïne hebben behoefte aan taallessen, betekenisvolle sociale connecties, toegang tot de woningmarkt en (mentale) gezondheidszorg en meer kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt.

Meer weten?

De geleerde lessen delen we met de betrokken partijen zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties en ministeries. Lees het uitgebreide rapport (PDF).

> Download Rapport Van Direct Meedoen Naar Volwaardig Meedoen

Wil je ook gebruik maken van onze lessen? Of wil je dat we ook in jullie gemeente mensen uit Oekraïne ondersteunen, bijvoorbeeld in het vinden van werk of andere dingen die nu belangrijk zijn zoals goed onderwijs of toegang tot zorg?

Neem contact op met  of 

Meer informatie Direct Meedoen
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!