sociale_contacten

Thuisonderwijsmaatjes

Nieuws

Er gebeurt zoveel moois bij TOMaatjes! Sinds we van start zijn gegaan is onze community enorm gegroeid. Wie zijn onze vrijwilligers en matchers? En hoe is het om als vrijwilliger les te geven bij TOMaatjes? En wat vinden de kinderen en hun ouders van de begeleiding die ze krijgen? 

Lees hier hun ervaringen.

 

 

Ali en TOMaatje Max

Ali (12) is nog niet zo lang in Nederland en krijgt daarom bijles van TOMaatje Max. Meer dan 500 thuisonderwijsmaatjes zetten zich in om ruim 800 kinderen en jongeren te begeleiden met hun huiswerk. Omdat hun ouders ook nog maar kort in Nederland zijn is het lastig voor ze om hierbij te helpen.

Max helpt Ali met begrijpend lezen, taal en oefenen voor de Cito toets en soms is er ook nog ruimte voor een leuk spelletje. Thuisonderwijsmaatjes wordt mogelijk gemaakt door Kinderpostzegels. Ze publiceerden dit leuke filmpje om het project onder de aandacht te brengen.

Back to school intervisie

Maandag 2 oktober om 19.30 geeft Josje Caris online een intervisiesessie: hoe neem je jouw bijleskinderen mee naar volgend schooljaar? Wat komt er aan bod?
  • Tips voor hoe te werken met Nederlands als tweede taal
  • Algemene bijlestips
  • Tips specifiek voor rekenen en begrijpend lezen

Josje is al meer dan 4 jaar docente in de bovenbouw van basisschool Driehoven in Weert. Daarnaast heeft ze al veel langer ervaring met het geven van bijles. Ze heeft gewerkt met kinderen van groep 3 tot en met volwassenenonderwijs en alles wat er tussen zit. En ze is bekend met Tomaatjes en heeft wel eens een groepsles verzorgd.

De training wordt gegeven via Zoom. Meld je aan via de link.
Back to school intervisie TOMaatjes

Onderzoekspilot UvA

Doe mee met je TOMaatje!
Mogelijk heb je er al iets over gehoord. Romke Rouw, één van onze TOMaatjes, werkt als onderzoeker aan de UvA. Daar is ze een methode aan het ontwikkelen voor mensen met een Arabische achtergrond om het verschil tussen b en p beter te kunnen horen. Denk aan woorden als baard en paard, pauw en bouw.
Via TOMaatjes willen we meewerken aan een pilot voor het onderzoek en daarna aan het onderzoek zelf. Hiervoor zoeken we een aantal kinderen met Arabische achtergrond die mee willen doen aan de pilot. Zou jij het leuk vinden om mee te doen? Of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar max@openembassy.nl.

Afstudeeronderzoek TOMaatjes

Voor haar master thesis Sociologie deed Sarah Rhee onderzoek naar de bijdrage van het TOMaatjes project op een betere ondersteuning van kinderen met een vluchtachtergrond in het onderwijs. Kinderen met een vluchtachtergrond vormen een kwetsbare groep die extra aandacht nodig heeft. Het project Thuisonderwijsmaatjes (TOMaatjes) richt zich op het begeleiden van kinderen en ouders bij het schoolwerk en het bevorderen van de relatie tussen gezin en school.

Interviews TOMaatjes

In het onderzoek zijn 16 semi-gestructureerde interviews afgenomen met zowel de ouders van de kinderen als de maatjes. Hieruit blijkt dat er positieve verbeteringen zijn in de schoolprestaties van de kinderen. De kinderen boeken vooruitgang in begrijpend lezen, rekenen en het leren van moeilijke woorden. Ouders bevestigen dat hun kinderen beter presteren op school en hun cijfers zijn verbeterd. Maatjes spelen een belangrijke rol bij het helpen van kinderen om mee te komen in de klas. Ze bieden persoonlijke aandacht en leren de kinderen hoe bepaalde opdrachten het beste aangepakt kunnen worden en ondersteunen ook de motivatie door betrokkenheid te tonen, regelmatig contact te onderhouden en interesse te tonen in de schooltaken en toetsen van de kinderen.

Naast academische ondersteuning bouwen sommige maatjes ook een diepere sociale band op met de kinderen. Ze praten over persoonlijke ervaringen, beladen onderwerpen zoals discriminatie en pesten, en tonen interesse in het privéleven van de kinderen. Ze bieden ook sociale en emotionele steun door positieve feedback te geven, het psychisch welbevinden te bevorderen en open gesprekken te voeren over eventuele moeilijkheden. Sommige maatjes ontwikkelen ook een hechte band met het hele gezin, waarbij ze samen eten, uitstapjes maken en helpen met huishoudelijke taken. De diepere band en positieve stimulatie van de maatjes dragen bij aan het zelfvertrouwen en de motivatie van de kinderen. In het algemeen ervaren de kinderen positieve gevoelens en groeien ze in zelfexpressie en het stellen van vragen naarmate ze langer met de maatjes werken. Het TOMaatjes-project biedt hen een veilige omgeving waarin ze kunnen groeien en waarin ze zich begrepen voelen.

>> Hele artikel afstudeeronderzoek
Sarah Ree

Maak kennis met Max Hirschel, interim projectleider

Zelf begonnen als TOMaatje, en sinds begin dit jaar onze vrijwilligerscoördinator. Vanaf 1 oktober 2023 heeft Max Hirschel het stokje overgenomen als projectleider van Thuisonderwijsmaatjes. Zijn voorganger, Imren Yigit Ari heeft waardevol nieuw werk bij het ministerie gevonden.

Max heeft zich dit jaar al ingezet voor het bouwen van een vrijwilligerscommunity met online intervisies en workshops. Hij wil dit jaar nog de onboarding van nieuwe vrijwilligers verbeteren. Verder ligt de focus op het vinden en koppelen van nieuwe vrijwilligers.

“Wat ik zelf als TOMaatje heb gezien, is dat dit project gaat over gelijke kansen voor iedereen. De jongen die ik begeleid heeft het in zich om VWO te doen, maar door zijn taalachterstand is het een uitdaging om op dat niveau in te stappen.”, geeft Max aan, “En ik zie dat dit voor heel veel van onze deelnemers relevant is.”

Max omschrijft zijn werk als super dankbaar. Het is een cadeautje om kinderen en ouders te helpen hun potentieel te vervullen.

Max Hirschel

Nieuwkomers helpen met thuisonderwijs

Voordat de pandemie uitbrak werkte ik bij OpenEmbassy, een organisatie die nieuwkomers helpt hun weg te vinden. Ik was daar bezig met de nieuwe wet inburgering, waarbij gemeenten ervoor moeten zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan.

Daarvoor ging ik bij taalscholen langs, en wat mij opviel was de enorme taalachterstand van kinderen die net in Nederland zijn. Het idee was toen al om een maatjesproject op te zetten om deze kinderen te ondersteunen. Met de uitbraak van corona werd dit project alleen maar dringender.

De taalachterstand bij deze kinderen werd door corona namelijk nog groter, omdat het onderwijs thuis moest plaatsvinden. Thuis, waar de ouders de Nederlandse taal nog niet machtig waren en de aandacht verdeeld moest worden over meerdere kinderen en andere zaken.

Hele artikel in VPRO lezen

Zelfs nu het onderwijs weer is opgestart, blijven de gezinnen en de vrijwilligers zich melden

Tamer Alalloush, oprichter Thuisonderwijsmaatjes

Unie van Vrijwilligers

‘Ik vind het fijn dat ik haar kan helpen, iedereen verdient een gelijke kans’

Ik ben erg enthousiast over het vrijwilligerswerk dat ik doe! OpenEmbassy heeft het project Thuisonderwijsmaatjes opgezet, waarin gezinnen met een migratieachtergrond ondersteund worden door middel van huiswerkbegeleiding. Hier help ik Jana uit groep 8 met haar huiswerk. We spreken 1 keer per week af, of als het zo uitkomt vaker. Ondanks dat het allemaal online plaatsvindt, is er al een leuke band ontstaan. Ik hoop Jana binnenkort een keer in het echt te ontmoeten.

Ik studeer rechtsgeleerdheid, en Jana weet nu al dat zij dit ook wil gaan studeren. Regelmatig stelt ze mij vragen over de opleiding, en laatst heb ik haar geholpen met haar werkstuk over de advocatuur. Ik vind het fijn dat ik haar kan helpen, ik ben van mening dat onderwijs erg belangrijk is en iedereen een gelijke kans verdient. Een eventuele taalachterstand mag hierin geen belemmering zijn. Bovendien leer ik er zelf ook veel van. Alle stof van de basisschool komt weer voorbij, van zinsontleding tot rekenen en topografie!’

Lees het hele artikel

Contact? Mail ons even