Wat hebben Oekraïense nieuwkomers nodig om in Nederland mee te (blijven) doen?

Wat hebben Oekraïense nieuwkomers nodig om in Nederland mee te (blijven) doen?

Actieonderzoek op diverse leefgebieden met 20 huishoudens van Oekraïense nieuwkomers

Na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 die de start van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland betekende, hebben wij vanuit OpenEmbassy de methoden die we de afgelopen jaren ontwikkeld hebben om nieuwkomers in Nederland te ondersteunen direct ingezet voor deze nieuwe groep mensen die noodgedwongen hun toevlucht zochten in Nederland.

Door direct in de springen in deze eerste maanden, hebben we een goed beeld kunnen vormen van de eerste ervaringen van mensen die gevlucht zijn als gevolg van de oorlog in Oekraïne bij het vinden van hun weg in Nederland. Deze inzichten hebben we opgetekend in het rapport De kracht van communities – Eindrapportage van het actieonderzoek met mensen uit Oekraïne – OpenEmbassy (in pdf).

In de periode april 2022 tot en met oktober 2022 heeft OpenEmbassy via de actieonderzoek methode zo’n 20 personen direct (en 80 personen indirect) ondersteund. Samen met hen identificeerden we de meest urgente obstakels in hun verblijf in Nederland en realiseerden we doorbraken middels de cultuur sensitieve versie van de Doorbraakmethode.

Door een diverse samenstelling van mensen te ondersteunen leverde dat veel kennis op over hoe het systeem ingericht moet worden om het voor velen beter te maken. Meer over onze methodiek lees je in het rapport.

Uit het actieonderzoek volgden diverse inzichten die we hebben opgetekend in onderstaand rapport:

1. Lange termijn: Van noodoplossingen naar een langetermijnvisie is kennisbehoud en erkenning voor de rol van maatschappelijke initiatieven en burgerbetrokkenheid van wezenlijk belang.

2. Opvang: Kleinschalige opvang en community building binnen de opvang en met de lokale gemeenschap. Tevens als les voor de herinrichting van het asielsysteem.

3. Mentaal: Groeiende behoefte aan mentale ondersteuning in eigen taal.

4. Taal: Groeiende behoefte aan taalonderwijs voor volwassenen.

5. Werk: Belang van het breder inzetten van best practices als het gaat om beginnen met werken zonder Nederlandse en Engelse taalvaardigheid en het belang van duurzaam werk.

6. Kinderopvang: kinderopvang als belangrijke voorwaarde voor werk en de inzet van nieuwkomers als pedagogische professionals.

7. Tijdelijke Beschermingsrichtlijn: belang van perspectief voor mensen die vanaf 19 juli 2022 niet meer onder de Tijdelijke Bescherming vallen.

8. Onderwijs: best practices uit onderwijs voor Oekraïense kinderen inzetten om het algemene nieuwkomersonderwijs te verbeteren.

Uitgebreidere inzichten en suggesties voor oplossingen lees je in het rapport.

Vanaf eind 2022 is OpenEmbassy gestart met een grootschaliger actieonderzoek met Oekraïense nieuwkomers. De resultaten worden eind 2023 verwacht.

Bij vragen over dit rapport kun je contact opnemen met sandrine@openembassy.nl

Photo by Daniil Lebedev on Unsplash
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!