Jaarbericht 2022 Goldschmeding Foundation

Jaarbericht Goldschmeding Foundation 2022

Het jaarbericht Goldschmeding Foundation 2022 vertelt meer over welke impact er met partners is bereikt. Sandrine Lafay, platformmanager van het Platform Nieuwkomers & Werk vertelt hoe het verschil gemaakt wordt voor nieuwkomers, op individueel én systeemniveau. En welke nieuwe inzichten ze opdeden in 2022 die ook breder toegepast kunnen worden. 

Werkzame elementen

[..] waar er voor nieuwkomers veel trajecten zijn om “voorbereid te worden op de arbeidsmarkt” zijn er veel minder initiatieven die ook werkgevers voorbereiden op inclusief werkgeverschap. Het blijkt essentieel om de werkgever ook als actieve actor te zien die een ontwikkeling moet doormaken. Belangrijke elementen hierin zijn een actieve commitment aan wederzijds leren en culturele sensitiviteit.’

Systeemverandering

De werkzame elementen in kaart brengen is heel waardevol, maar Sandrine weet dat er meer nodig is. [..] Het onderliggende frame dat onder het principe van inburgering ligt, klopt niet. In plaats van dat er wordt gefocust op wat nieuwkomers brengen, wordt er gefocust op wat zij missen: een bepaald Nederlands taalniveau etc. Deze eisen worden poortwachters en vormen uitsluitingsmechanismen voor het hebben van een baan. En dat terwijl de taal juist beter geleerd kan worden op de werkvloer en er heel veel andere manieren zijn om iemands vaardigheden te achterhalen dan een papieren diploma, zoals het kijken naar skills of learning on the job. 

Actie-onderzoek Oekraïne

Nieuwkomers uit Oekraïne hebben het recht om meteen aan het werk te gaan [..] Met ondersteuning van de Goldschmeding Foundation konden we een actieonderzoek uitvoeren waarbij we 20 Oekraïense huishoudens direct ondersteunen en tegelijkertijd leren over waar zij vastlopen in het systeem. 

We zagen dat mensen aan het werk konden in het Engels, of zelfs met een tolk op de werkvloer, of dat ze met behulp van pictogrammen werden ingewerkt. Er werd meer gekeken naar wat mensen konden in plaats van wat zij volgens het Nederlandse systeem zouden missen. Voor ons heeft dit een kans geboden om te onderzoeken wat er gebeurt als mensen wel direct aan de slag kunnen. 

BIG registratie

Nieuwkomers met een achtergrond in de zorg moeten voor sommige zorgberoepen eerst een BIG-registratie halen en dit vormt een groot obstakel. Diverse initiatieven van het Platform kijken hoe dit anders kan, zoals Edu4U, de Echocardiografie Academie en UMCG. Deze initiatieven geven nieuwkomers de kans sneller aan het werk te komen in de zorg en op hun niveau. Bovendien maakten ze systeemimpact; er werden kamervragen gesteld over het inzetten van nieuwkomers in de zorg, een initiatief werd genoemd als best practice in een commissiedebat en minister Conny Helder gaf aan dat er uiterlijk dit najaar een plan moet zijn dat ertoe leidt dat nieuwkomers die in de zorg willen en kunnen werken, dat ook kunnen doen. 

>> Lees het hele artikel “Kijk niet naar wat nieuwkomers missen, maar wat ze brengen” in het Jaarbericht 2022 van de Goldschmeding Foundation (p. 62 t/m 64).

Jaarbericht Goldschmeding Foundation 2022

Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!