Het belang van verbonden zijn

Het belang van verbonden zijn met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers

Het belang van verbonden zijn met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers lijkt vanzelfsprekend, maar hoe breng je dit in de praktijk?

Tijdens de webinar die wij op 1 juli 2021 organiseerde, gingen de deelnemers in gesprek met experts op het gebied van informele netwerken en toegang tot gemeenschappen. Uit deze gesprekken en de presentaties kwamen acht sleutelinzichten naar voren:

1. Verbonden zijn met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers is de sleutel tot succes bij werving van nieuwe kandidaten met een diverse achtergrond.

Werk bijvoorbeeld samen met nieuwkomers met toegang tot verschillende informele netwerken (ook wel sleutelpersonen genoemd) om de doelgroep te bereiken. Het is daarbij belangrijk dat deze sleutelpersonen de vrijheid hebben om de doelgroep op hun manier te benaderen. Zij spreken de taal van de doelgroep en weten wat de doelgroep nodig heeft. Ook helpt het als zij een voorbeeldfunctie hebben binnen de doelgroep.

2. Door dichtbij de doelgroep te staan kun je hun vertrouwen winnen en zo duurzamere resultaten halen bij de toeleiding naar werk.

Door je bewust te worden van de situatie waarin de doelgroep zich begeeft en te laten zien dat je altijd voor hen klaar staat, leg je een goede basis voor vertrouwen. Kijk daarbij niet alleen naar mensen als ‘deelnemer’, maar vooral ook als persoon. Je kunt bijvoorbeeld activiteiten organiseren waarin mensen samenkomen en elkaar beter leren kennen.

3. Verbonden zijn met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers levert nieuwe perspectieven op voor beleidsmakers en instanties.

Als organisatie kun je een blinde vlek hebben voor obstakels die jouw doelgroep ervaren. Zo kan het bijvoorbeeld moeilijk zijn om jouw doelgroep te bereiken of soms kan het moeilijk zijn voor jouw doelgroep om jou te vinden. Door samen te werken met sleutelpersonen die toegang hebben tot informele netwerken, kun je als organisatie leren van de ervaringen van jouw doelgroep. Het is hierbij belangrijk om echt te luisteren naar de behoefte en feedback van de doelgroep, zodat je de werkwijze van je organisatie vervolgens daarop kunt aanpassen.

4. Het opbouwen van vertrouwen en uitgaan van gelijkwaardigheid zijn belangrijke idealistische voorwaarden voor het verbonden zijn met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers.

Een relatie die je aangaat met een informeel netwerk moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Dit kun je bijvoorbeeld bereiken door het informele netwerk vanaf het begin bij een project te betrekken en voor een gelijkwaardige (betaalde) erkenning van hun werk te zorgen.

5. Het hebben van voldoende middelen, zoals tijd, geld en ruimte, zijn belangrijke materialistische voorwaarden om je te verbinden met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers.

Het opbouwen van vertrouwen kost tijd. Vertrouwen kan alleen groeien wanneer je mensen samenbrengt en zij met elkaar in gesprek gaan. Geld en een fysieke/online ruimte kunnen deze ontmoetingen mogelijk maken. Bijvoorbeeld het organiseren van een informeel diner of het online samenbrengen van mensen via een meet en greet.Ook kun je geld gebruiken om mensen die zich vanuit een informeel netwerk voor jouw organisatie inzetten op een passende manier te erkennen voor hun werk.

6. Om samenwerking met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers duurzaam te maken moet je zorgen voor representatie, eigenaarschap en gelijkwaardige beloning.

Zorg dat mensen met een diverse achtergrond in alle lagen van de organisatie aanwezig zijn. Op deze manier zullen mensen zich gerepresenteerd voelen. Ook kun je mensen de ruimte geven om hun eigen verhaal te vertellen en om eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling. Op deze manier hebben mensen het gevoel dat zij zelf invloed hebben op het eindproduct en zullen zij zich meer betrokken voelen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen een gelijkwaardige beloning ontvangen voor het werk dat zij doen. Wanneer het uitgevoerde werk jou als organisatie iets oplevert, moet daar ook een vergoeding tegenover staan. Zo kun je bijvoorbeeld je eigen netwerk voor hen openstellen en/of een financiële vergoeding aanbieden.

7. Om de verbinding met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers duurzaam te maken moet je contact blijven onderhouden met leden.

Organiseer ook nadat de werkzaamheden zijn afgelopen af en toe een ontmoetingsdag of check via sociale media in. Je kunt op deze ontmoetingsdag met elkaar in gesprek gaan en bijpraten over hoe het gaat en waar iedereen nu staat. Het kan daarnaast een mogelijkheid voor leden van het informele netwerk bieden om onderling met elkaar in gesprek te gaan. Kijk waarmee je elkaar kunt helpen verder te komen. Ook kun je kennis met elkaar delen door bijvoorbeeld workshops te organiseren.

8. Om de verbinding met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers duurzaam te maken moet er ruimte zijn voor mensen uit het informele netwerk om zich te kunnen blijven ontwikkelen.

Geef leden van informele netwerken de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren door workshops te organiseren of aan te bieden. Maak daarnaast ontmoetingen mogelijk, waarin mensen de Nederlandse samenleving kunnen aftasten. Ook is het belangrijk om mensen perspectief te bieden. Draag er zorg voor dat er niet van leden van informele netwerken wordt verwacht dat zij hun werk altijd op vrijwillige basis blijven doen, door hun werk op een gelijkwaardige manier te erkennen, in de vorm van een betaalde baan. Daarbij kan het aanbieden van interne scholing of een geaccrediteerde opleiding of cursus een manier zijn om perspectief en ontwikkeling te bieden binnen de aangegane samenwerking.

De webinar “Het belang van verbonden zijn met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers” is hier online terug te kijken.

Deze webinar organiseert OpenEmbassy vanuit het Platform Nieuwkomers & Werk, dat we met steun van de Goldschmeding Foundation ontwikkelen. Het Platform heeft als doel dat meer nieuwkomers sneller, duurzamer en met oog voor hun talenten en ambities aan het werk komen. Dat doen we door initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden te ondersteunen met financiering, onderzoek naar werkzame bestanddelen, kennisdeling, coaching en community building. En dat doen we door alles wat we leren van de initiatieven te vertalen naar deelbare kennis.

De webinar is een in onze reeks ‘systeem-impact bijeenkomsten’. Die hebben als doel om in te zetten op structurele verandering in de arbeidsmarkt voor nieuwkomers. We geloven dat toegang tot en goede verbondenheid met informele netwerken en gemeenschappen van nieuwkomers bijdraagt aan diversiteit, een meer duurzame uitstroom naar werk, inclusievere programma’s en beter beleid.
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!