Congres Verbinding in het sociaal domein - Binnenlands Bestuur

Congres Sociaal Domein

Op donderdag 22 juni organiseert Binnenlands Bestuur het congres ‘Verbinding in het Sociaal Domein – de kracht van integraal werken’ In Driebergen. Open Embassy verzorgt een deelsessie over de Expertpool Methodiek.

Programma

Hoe kun je lokaal de route naar hulp en zorg eenvoudiger maken? En hoe zorg je voor een aanbod dat passend blijft ook al komt iemand in een ander vakje, potje of procedure terecht? Met inspirerende visies en presentaties van bewezen interventies en methoden geeft het programma antwoord op deze vragen. Sprekers zijn o.a. Jet Bussemaker, Maarten Kwakernaak, Jos van der Lans en Ronnie van Diemen.

De doelgroep betrekken

“De mensen om wie het gaat staan centraal” en “de doelgroep beter betrekken”. Het zijn uitspraken die je vaak hoort als het om integraal werken gaat. Maar hoe betrek je een doelgroep écht bij het maken van beleid? In deze deelsessie vertelt Tamer Alalloush hoe OpenEmbassy meer dan 50 gemeenten, het Ministerie van SZW en ketenpartners ondersteunt bij de doorontwikkeling van het nieuwe lerende inburgeringsstelsel. 

Expertpool Methodiek

OpenEmbassy zet hiervoor onder meer de Expertpool Methodiek in, waarbij getrainde nieuwkomers uit de gemeente of regio worden ingezet als experts en adviseurs. In de interactieve deelsessie neemt Tamer Alalloush met de deelnemers alle stappen van de methode door.
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!