Sociale Vraagstukken

Artikel van Renée Frissen in Sociale Vraagstukken over integratie als aanvulling op inburgering

In Sociale Vraagstukken schrijft Renée Frissen (directeur van OpenEmbassy) over het belang van integratie als aanvulling op inburgering.

“Als we de ambitie koesteren dat nieuwkomers naar potentie meedoen en zich thuis voelen, hebben we meer nodig dan alleen een beleidsstrategie op inburgering. Een visie op integratie is noodzakelijk. Het Britse raamwerk kan overheden helpen om niet alleen met hun eigen processen en organisatie bezig te zijn, maar te vertrekken vanuit de ervaring van nieuwkomers en actief te zoeken naar samenwerking met de (in)formele netwerken die nodig zijn om integratie lokaal te organiseren.”

Het Britse raamwerk, genoemd de “Indicators of Integration Framework” wordt al sinds de oprichting bij OpenEmbassy gebruikt. We gebruiken het als bril om naar het ondersteunen van nieuwkomers te kijken. En in al onze projecten, verzamelen we data ook op basis van dit model van 14 indicatoren.

Lees het hele artikel hier.
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!