Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Actieonderzoek

Nieuwkomers in Nederland lopen vaak vast in het systeem. Dat beperkt hun toegang tot bijvoorbeeld werk, (taal-)onderwijs, zorg, en informatie. Voor uw gemeente of organisatie is dat ingewikkeld. Hoe kunt u hen het beste helpen? Wat werkt wel en niet? Welk beleid moet u maken? Actie-onderzoek kan hierbij helpen.

Werken aan perspectief voor nieuwkomers

Met de Perspectiefplan Methode zorgen we dat nieuwkomers weer perspectief krijgen. Deze aanpak is gebaseerd op het werk van onze founding partner Instituut voor Publieke Waarden, samen met het Indicators of Integration Framework van Ager en Strang. Wat is er nodig om je als nieuwkomer thuis te voelen? En welke acties kunnen op korte termijn hierin een doorbraak realiseren?

Heeft iemand een fiets nodig om naar het werk te gaan? Dan regelen we een fiets. We gaan met iemand mee om zich in te schrijven bij de huisarts of oefenen met een rollenspel voor een sollicitatie. We doen wat nodig is om zo snel mogelijk perspectief te creëren.

Nieuwkomers zijn de experts

Beleid kan pas echt slagen als het aansluit bij de mensen om wie het gaat. Daarom zetten onze actieonderzoekers de nieuwkomers in als expert. Zij weten het beste wat ze nodig hebben en welke obstakels er zijn om dat te realiseren. Vanuit een open en nieuwsgierige houding gaan we het gesprek aan, zonder direct oplossingen aan te dragen.

Zo ontstaat een gelijkwaardige samenwerking en leggen we nieuwe (in)formele verbindingen in de lokale community. Hieruit komen vervolgacties en creatieve oplossingen die goed werken.

Individuele steun vertalen naar systeem-impact

Met actieonderzoek halen we tegelijk waardevolle informatie op over het systeem. Zo verbinden we praktijk, beleid en onderzoek. Dit geeft uw gemeente of organisatie goed onderbouwd gereedschap voor beleid en uitvoering met impact.

We pakken minimaal 10 cases op en zorgen dat u in 1-3 interne sessies met stakeholders optimaal kennis verzamelt. De projectduur is tussen de 4 en 8 maanden. Een losse training op maat of intervisie op casus-niveau is ook mogelijk.

>> Download infographic Actieonderzoek

Voordelen actieonderzoek

Uitgelichte projecten

Expertpool doorstroomlocaties

Samen met nieuwkomers stelden we randvoorwaarden op voor het ontwikkelen van goede doorstroomlocaties in de Provincie Utrecht.
Direct Meedoen team

Direct Meedoen

Binnen Direct Meedoen ondersteunden we in totaal 75 Oekraïense huishoudens (rond de 200 individuen) gedurende één jaar, in Zaanstad, Amsterdam en Nijmegen.
Exxpertpool Almere

Expertpool Almere

De gemeente Almere wil een goed plan van aanpak voor de 1350 Oekraïense ontheemden die zij opvangen.

Onze actieonderzoekers

Goede relaties, snel schakelen en een enorm netwerk zijn de bouwstenen van ons werk. Daarnaast brengt ons diverse team verschillende perspectieven en geleefde ervaring mee. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan bij de ervaringen van nieuwkomers zelf.

Meer weten?

Benieuwd wat actie-onderzoek in jullie gemeente of organisatie kan betekenen? Neem contact op met de teamleider.

teamleider

Sandrine Lafay

Teamleider Actieonderzoek

Zoeken
Sluit dit zoekvak.