Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Expertpool Almere

Exxpertpool Almere

Project

Expertpools opvang Oekraïners, strategische sessie stakeholders

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Looptijd

April tot juni 2023, vervolg najaar 2023

Product

Actieagenda van empathie naar perspectief

Projectbeschrijving

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn meer dan 75.000 Oekraïners gevlucht naar Nederland. De gemeente Almere vangt zo’n 1350 Oekraïense ontheemden op en wilde graag een goed plan van aanpak ontwikkelen. Hiervoor organiseerden we twee expertpools en een strategische stakeholdersessie om breed kennis op te halen. 

Methodiek expertpool

De expertpool methodiek is een participatieve benadering ontwikkeld door Open Embassy, waarbij een groep nieuwkomers samen met hun netwerk ervaringskennis deelt. In dit geval Oekraïense nieuwkomers die in de opvang in Almere wonen. De expertpool wordt ingezet om mét de mensen om wie het draait oplossingen te ontwikkelen, waardoor deze beter zullen aansluiten op echte behoeftes. 

Strategische stakeholder sessie

Samen met belangrijke partijen uit de stad Almere ontwikkelen we een systeem-aanpak voor een succesvolle lange-termijn opvang van Oekraïners. Zoals gemeente-ambtenaren, vrijwilligersorganisaties, werkgevers, taalscholen, locatiemanagers, mensen uit de zorg en Oekraïense oudkomers.

De stakeholders bedenken met elkaar mogelijke oplossingen voor huisvesting, taal, werk en integratie. Hieruit kiezen ze een actieagenda voor succesvolle opvang van Oekraïeners.

We zijn onder de indruk van hoe het Oekraïne-project zich hier in Almere ontwikkelt en kijken uit naar de volgende stappen die genomen gaan worden. - Natalia Demers, teamleider Oekraïne Almere

Resultaten & inzichten

We verzamelden input van 23 expertpool-leden en hielden interviews met rond de 60 mensen uit hun netwerk. In de daarop volgende strategische stakeholdersessie, was het gedeelde inzicht “Van empathie naar perspectief”. Van een ‘we willen helpen met ‘bed-bad-brood’ mindset, naar het bieden van perspectief voor Oekraïners voor een leven op middellange termijn. 

Actie-Agenda

Er kwamen verschillende onderwerpen op de actie-agenda met daaraan gekoppelde acties. De Oekraïense experts gaven hierop feedback. Huisvesting, Werk & Omscholing, Integratie en Taal blijken het meest belangrijk, zowel voor de opvang op korte als lange termijn. 

Ontwerpsessies

Vanwege het succes wilde de gemeente graag een vervolg. Naast een overdracht van de expertpool-methodiek, ontwerpen en organiseren we welkomstbijeenkomsten. Hierin maken nieuwkomers kennis met elkaar en met het aanbod in de gemeente voor taal, werk en sociale verbindingen.

Relevante artikelen

Artikel Vrij Nederland

Vrij Nederland interviewde collega’s Renée Frissen en Tamer Allaloush over de expertpool in Almere. Hierdoor beslissen Oekraïeners in de gemeente...

Co-creatiesessie Almere

Stakeholders uit Almere geven in een co-creatiesessie vorm aan gidstrajecten voor Oekraïense Almeerders, met inzichten uit de Expertpool en kaders...

Oekraïners op de Nederlandse arbeidsmarkt

Collega Sandrine Lafay in gesprek met BNR Nieuwsradio voor een podcast: hoe doen Oekraïeners het op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Artikel Vrij Nederland

Vrij Nederland interviewde collega’s Renée Frissen en Tamer Allaloush over de expertpool in Almere. Hierdoor beslissen Oekraïeners in de gemeente...

Co-creatiesessie Almere

Stakeholders uit Almere geven in een co-creatiesessie vorm aan gidstrajecten voor Oekraïense Almeerders, met inzichten uit de Expertpool en kaders...

Oekraïners op de Nederlandse arbeidsmarkt

Collega Sandrine Lafay in gesprek met BNR Nieuwsradio voor een podcast: hoe doen Oekraïeners het op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Gerelateerde projecten

Platform Nieuwkomers en Werk

Platform Nieuwkomers en Werk ondersteunt initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden met financiering, onderzoek, community, kennis en coaching.

Expertpool doorstroomlocaties

Samen met nieuwkomers stelden we randvoorwaarden op voor het ontwikkelen van goede doorstroomlocaties in de Provincie Utrecht.

Expertpool AMV

Expertpool om de ervaringen van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) in Zuid-Holland op te halen ten behoeve van betere opvang.
Stockfoto MAP Boost - Renata Chede

Expertpool Nijmegen

Expertpool over de eerste ervaringen van inburgeraars in de Gemeente Nijmegen

Dit project is begeleid door:

projectleider

Liv Kaya Aabeye

Allround adviseur

Zij hebben ook meegewerkt aan dit project

Soraya Shawki

Liaison officer UK & researcher

Sandrine Lafay

Teamleider Actieonderzoek

Eva Halverhout

Community builder & researcher
Search
Close this search box.