Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Soraya Shawki

Soraya

Over Soraya Shawki

Soraya is afgestudeerd als bestuurskundige en heeft een achtergrond in geesteswetenschappen. Haar inhoudelijke kennis van beleid en jarenlange werkervaring met verschillende maatschappelijke initiatieven, zet ze met liefde in voor duurzame systeemimpact. Soraya is reflectief, een innovatieve denker én bruggenbouwer die wordt gedreven door nieuwsgierigheid.

Gerelateerde projecten

Welkomstbijeenkomsten PvT

Welkomstbijeenkomsten PvT

Interactieve welkomstbijeenkomsten voor gezinsmigranten in de gemeente Amsterdam (PvT).
Stockfoto MAP Boost

Module Arbeidsmarkt en Participatie Amsterdam

De Module Arbeidsmarkt en Participatie begeleidt nieuwkomers in hun kennismaking met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Platform Nieuwkomers en Werk

Platform Nieuwkomers en Werk ondersteunt initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden met financiering, onderzoek, community, kennis en coaching.
Expertpool perspectief nieuwkomers inburgering

Perspectief nieuwkomers op inburgering

Onderzoek naar het perspectief van inburgeraars voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Exxpertpool Almere

Expertpool Almere

De gemeente Almere wil een goed plan van aanpak voor de 1350 Oekraïense ontheemden die zij opvangen.
Stockfoto MAP Boost - Renata Chede

Expertpool Nijmegen

Expertpool over de eerste ervaringen van inburgeraars in de Gemeente Nijmegen
Monitoring en evaluatie Urecht

Monitoring en evaluatie Utrecht

Een kwalitatieve monitoring en evaluatie om gemeentelijk beleid beter passend te maken voor mensen die inburgeringsplichtig zijn.
Stockfoto MAP Boost - Renata Chede

Evaluatie pilot AZC Almere

Evaluatieonderzoek naar de pilot van COA, Gemeente Almere en Randstad om azc bewoners naar werk te begeleiden.

Monitoring en evaluatie maatschappelijke organisaties

Ondersteunen van maatschappelijke organisaties om op basis van de Indicators of Integration te sturen op hun maatschappelijke missie.
Stockfoto MAP Boost

Monitoring en evaluatie Almere

Opstellen van een framework voor de Gemeente Almere om te monitoren op de Wet inburgering 2021.
Search
Close this search box.