Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Evaluatie Participatie- en Taalimpuls Amsterdam (AMIF)

Stockfoto MAP Boost

Project

Monitoring en Evaluatie Participatie- en Taalimpuls Amsterdam

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam, Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Looptijd

2023-2026

Partners

Gemeente Amsterdam, NewBees, VluchtelingenWerk, BOOST

Product

Surveys, expertpools en faciliteren van een lerende aanpak

Projectbeschrijving

De Gemeente Amsterdam biedt met financiering van het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) een aanvullend inburgeringsprogramma aan via haar maatschappelijke partners, Newbees, VluchtelingenWerk en BOOST. OpenEmbassy evalueert de programma’s van de partijen en ondersteunt hen om tussentijds hun programma’s te kunnen verbeteren.

Toegankelijke en taalinclusieve surveys

In dit project nemen we surveys af onder alle deelnemers. Daarbij is er aandacht om de surveys zo toegankelijk en taalinclusief te maken. Zo krijgen deelnemers één vraag per week, gerelateerd aan één van de activiteiten. We versturen de vragen via berichtendiensten in de eigen taal en in een combinatie van tekst en audio.

Expertpools en lerende sessies

Op basis van de surveys organiseren we aanvullende expertpools en interviews om zo resultaten uit de survey te kunnen duiden. Deze resultaten worden gedeeld met partijen en van tijd tot tijd worden lerende sessies georganiseerd om aanpakken te verbeteren.

Resultaten & inzichten

Met dit project hebben we de mogelijkheid om kennis te verzamelen hoe er goed kwalitatief onderzoek gedaan kan worden naar de ervaringen van nieuwkomers en hoe dit toe te passen op kwantitatief surveyonderzoek.

Cijfers

  • In totaal zijn er 585 plekken tot 2026 voor de drie aanvullende inburgeringsprogramma’s.
  • Het streven is dat minimaal 315 deelnemers hebben aangegeven dat de activiteiten in het programma als nuttig werden ervaren.
  • Update mei 2024: 60 deelnemers hebben de survey ingevuld.

Gerelateerde projecten

Monitoring en evaluatie Urecht

Monitoring en evaluatie Utrecht

Een kwalitatieve monitoring en evaluatie om gemeentelijk beleid beter passend te maken voor mensen die inburgeringsplichtig zijn.
Stockfoto MAP Boost

Monitoring en evaluatie Almere

Opstellen van een framework voor de Gemeente Almere om te monitoren op de Wet inburgering 2021.

Monitoring en evaluatie Enschede

Expertpool over de eerste ervaringen van nieuwkomers met de inburgering en aanzet tot een monitoringskader voor de Gemeente Enschede

Monitoring en evaluatie maatschappelijke organisaties

Ondersteunen van maatschappelijke organisaties om op basis van de Indicators of Integration te sturen op hun maatschappelijke missie.

Dit project is begeleid door:

projectleider

Pepijn Tielens

Adviseur en onderzoeker

Zij hebben ook meegewerkt aan dit project

Edom Ghebremariam

Trainer

Fatih Aktas

Onderzoeker

Naya Aljoudi

Trainer, actieonderzoeker

Max Hirschel

Projectleider Thuisonderwijsmaatjes

Mahad Hussein

Actieonderzoeker

Liv Kaya Aabeye

Allround adviseur

Eva Halverhout

Community builder & researcher
Search
Close this search box.