Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Pepijn Tielens

Pepijn Tielens

Over Pepijn Tielens

Pepijn werkt als adviseur, met een specialisatie in monitoring en evaluatie. Bij het UAF leerde Pepijn de praktijk van nieuwkomers kennen, zowel als mentor als later als beleidsadviseur. Hij neemt kennis over advocacy mee naar OpenEmbassy, en een enorme drive om vanuit radicale gelijkwaardigheid de systemen te veranderen. Zijn leergierigheid maakt dat hij snel dingen doorgrondt. Pepijn doet nooit iets zomaar, ter voorbereiding van een avond van zijn boekenclub kocht hij een Scandinavisch kookboek om passende gangen bij de roman te maken.

Gerelateerde projecten

Expertpool Heroriëntatie Asiel

Het Ministerie van Justitie heeft ABDTOPConsult gevraagd om een heroriëntatie op het huidige asielbeleid en de inrichting van het asielstelsel. OpenEmbassy is ingeschakeld voor de inbreng vanuit de asielzoekers en de statushouders.
Stockfoto MAP Boost

Monitoring en Evaluatie Maatschappelijke Diensttijd

Monitoring en Evaluatie van het Maatschappelijke Diensttijd (MDT) programma van NewBees voor jonge nieuwkomers.

Platform Nieuwkomers en Werk

Platform Nieuwkomers en Werk ondersteunt initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden met financiering, onderzoek, community, kennis en coaching.
Expertpool perspectief nieuwkomers inburgering

Perspectief nieuwkomers op inburgering

Onderzoek naar het perspectief van inburgeraars voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stockfoto MAP Boost - Renata Chede

Expertpool Nijmegen

Expertpool over de eerste ervaringen van inburgeraars in de Gemeente Nijmegen

Gebruik je Stem

Verkiezingscampagne Gebruik je Stem: informeren en activeren van stemgerechtigde nieuwkomers.
Stockfoto MAP Boost - Renata Chede

Evaluatie pilot AZC Almere

Evaluatieonderzoek naar de pilot van COA, Gemeente Almere en Randstad om azc bewoners naar werk te begeleiden.
Stockfoto MAP Boost

Evaluatie Participatie- en Taalimpuls Amsterdam (AMIF)

Evaluatieonderzoek naar het aanvullende inburgeringsprogramma van NewBees, VluchtelingenWerk en BOOST in de Gemeente Amsterdam

Monitoring en evaluatie maatschappelijke organisaties

Ondersteunen van maatschappelijke organisaties om op basis van de Indicators of Integration te sturen op hun maatschappelijke missie.

Monitoring en evaluatie Enschede

Expertpool over de eerste ervaringen van nieuwkomers met de inburgering en aanzet tot een monitoringskader voor de Gemeente Enschede
Search
Close this search box.