Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Monitoring en evaluatie maatschappelijke organisaties

Project

M&E Maatschappelijke organisaties

Looptijd

2023-heden

Partners

NewBees, RefugeeCompany, Taaly, United Repair Centre, BOOST Amsterdam

Fondsen

Rabo Foundation, Oranjefonds

Product

monitoringsinstrumenten voor maatschappelijke organisaties

Projectbeschrijving

In samenwerking met NewBees ondersteunen we het opzetten van de monitoring en evaluatie van maatschappelijke organisaties. Op basis van het Indicators of Integration Framework kunnen ze evidence-based sturen op hun maatschappelijke missie.

Voordelen monitoring met vast framework

De resultaten helpen maatschappelijke organisaties bij te sturen op hun eigen opgave. Naarmate meer maatschappelijke organisaties gaan monitoren op basis van de Indicators of Integration, brengt gelijksoortige monitoring ook de volgende voordelen met zich mee:

  • Organisaties kunnen meer van elkaar leren en inzichten uitwisselen.
  • Organisaties kunnen samen optrekken in belangenbehartiging.
  • Organisaties kunnen resultaten verantwoorden richting fondsen.

In de eerste fase van dit traject heeft OpenEmbassy bij 4 organisaties een monitoringsinstrument gemaakt dat de organisaties zelf kunnen implementeren. Daarnaast onderzoeken we hoe we ons eigen werk kunnen monitoren en evalueren. NewBees implementeert tegelijkertijd een cliëntvolgsysteem voor organisaties die daar behoefte aan hebben.

Resultaten & inzichten

Inmiddels is er bij vier maatschappelijke organisaties een monitoring en evaluatie-instrument geïmplementeerd:

  • Refugee Company: diverse surveys voor deelnemers aan trajecten.
  • Taaly: Vragenbank voor zowel nieuwkomers als taalmaatjes + programmering voor focusgroepen.
  • URC: intake survey en halfjaarlijkse survey voor nieuwkomers die bij URC werken.
  • BOOST: nader te bepalen.

Ontwikkeling standaard monitoring en evaluatie

In de eerste fase van het traject hebben we de eerste inzichten verzameld om te werken aan een standaard voor monitoring en evaluatie van maatschappelijke organisaties die met nieuwkomers werken. Dat geeft ons steeds meer informatie om te werken aan een platform om deze aanpak te kunnen schalen.

Social Enterprise NL heeft de samenwerking met Taaly uitgelicht.

Gerelateerde projecten

Monitoring en evaluatie Urecht

Monitoring en evaluatie Utrecht

Een kwalitatieve monitoring en evaluatie om gemeentelijk beleid beter passend te maken voor mensen die inburgeringsplichtig zijn.

Monitoring en evaluatie Enschede

Expertpool over de eerste ervaringen van nieuwkomers met de inburgering en aanzet tot een monitoringskader voor de Gemeente Enschede
Stockfoto MAP Boost

Monitoring en Evaluatie Maatschappelijke Diensttijd

Monitoring en Evaluatie van het Maatschappelijke Diensttijd (MDT) programma van NewBees voor jonge nieuwkomers.

Dit project is begeleid door:

projectleider

Pepijn Tielens

Adviseur en onderzoeker

Zij hebben ook meegewerkt aan dit project

Fatih Aktas

Onderzoeker

Soraya Shawki

Liaison officer UK & researcher

Renée Frissen

Oprichter en directeur

Eva Halverhout

Community builder & researcher
Search
Close this search box.