Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Monitoring en evaluatie Utrecht

Monitoring en evaluatie Urecht

Project

Betekenisvolle inburgering gemeente Utrecht

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Looptijd

2023

Partners

Product

Actieonderzoek, ontwerpsessies, interviews, reflectiesessies

Projectbeschrijving

Voor de gemeente Utrecht deden we een kwalitatieve monitoring en evaluatie om gemeentelijk beleid beter passend te maken voor mensen die inburgeringsplichtig zijn. Hiervoor hebben we de ambitie van de gemeente Utrecht geoperationaliseerd. Vervolgens hebben we de vertaalslag naar indicatoren gemaakt om dit te meten en in kaart gebracht welke data hiervoor nodig is en wat er al in huis is.

Indicators of Integration
Hiervoor gebruikte we het evidence based model van Indicators of Integration, toegepast door OpenEmbassy op de Nederlandse context. Ons actieonderzoek van de afgelopen jaren heeft inzicht geboden in welke specifieke onderdelen van bijvoorbeeld ‘zorg’ noodzakelijk zijn voor integratie, denk bijvoorbeeld aan toegang tot de huisarts en de aanwezigheid van tolken in de zorg. Dit vullen we aan met meer specifieke Utrechtse indicatoren die recht doen aan de lokale context. 

Resultaten & inzichten

  • Een statement over de ambitie, waar gemeente en partners het over eens zijn.
  • De ambitie vertaald in indicatoren op basis waarvan uitvoering, beleid én bestuur betekenisvol kunnen sturen.
  • Een keuze voor specifieke soorten data om de indicatoren te kunnen meten.
  • Een aanpak om die data te verzamelen en steeds betekenis te geven, samen met de eigen organisatie, met nieuwkomers en met partners.

Gerelateerde projecten

Stockfoto MAP Boost

Monitoring en evaluatie Almere

Opstellen van een framework voor de Gemeente Almere om te monitoren op de Wet inburgering 2021.

Monitoring en evaluatie Enschede

Expertpool over de eerste ervaringen van nieuwkomers met de inburgering en aanzet tot een monitoringskader voor de Gemeente Enschede

Monitoring en evaluatie maatschappelijke organisaties

Ondersteunen van maatschappelijke organisaties om op basis van de Indicators of Integration te sturen op hun maatschappelijke missie.

Monitoring en evaluatie Stichting Himilo

Samen met ITTA UvA doen we een monitoring- en evaluatieonderzoek naar de aanpak van Stichting Himilo rond “Gezinsondersteuning bij taalontwikkeling bij laaggeletterdheid en armoede.”

Dit project is begeleid door:

projectleider

Tamer Allaloush

Teamleider training, community builder

Zij hebben ook meegewerkt aan dit project

Patrick van der Heijden

Trainer, onderzoeker

Soraya Shawki

Liaison officer UK & researcher

Renée Frissen

Oprichter en directeur
Search
Close this search box.