A-team Onderwijs

Schulden en mentale stress

Introductie
Een man uit Irak komt in de schulden wanneer hij de reis naar Nederland voor zijn vrouw en kind moet betalen. Hij wordt onder toezicht van een bewindvoerder geplaatst, diegene regelt zijn  geldzaken . Al meer dan vijf jaar heeft hij geen zeggenschap meer over zijn eigen geld. De situatie lijkt uitzichtloos en is erg stressvol.

De dokter behandelt zijn stress door medicijnen voor te schrijven.
‘In Irak kreeg ik bijna nooit medicijnen, maar hier moet ik iedere dag medicijnen slikken.’

Hiermee wordt de kern van het probleem niet verholpen. Hij heeft behoefte aan concrete stappen waarmee hij toe kan werken naar financiële zelfstandigheid. In de huidige stressvolle situatie is het lastig om positief te blijven. En om motivatie te vinden voor het actief najagen van zijn passie voor het timmermanschap.

Inzichten
We ontmoeten meerdere nieuwkomers die stress ervaren door schulden en door de wijze van schuldhulpverlening. De schulden zijn vaak ontstaan door hoge kostenposten waar veel nieuwkomers mee te maken krijgen, zoals kosten voor de reis naar Nederland, gezinshereniging en legekosten voor IND-processen.

Maar nieuwkomers hebben in de eerste periode in Nederland vaak niet genoeg inkomen om deze kosten zelf te kunnen betalen. Soms leidt dit tot schulden.

Gepaste ondersteuning
In het zoeken naar ondersteuning bij schuldenstress is het label ‘vluchteling’ het dominante perspectief op mensen die nieuw zijn in Nederland. Dit is beperkend. Er is weinig oog voor de alledaagse werkelijkheid van nieuwkomers: Wat betekent het nu écht voor iemand om te leven met schulden? Vanuit het label ‘vluchteling’ lijkt traumaverwerking al snel een passende oplossing. Maar door voorbij het label ‘vluchteling’ te kijken en echt naar de persoon zelf te luisteren opent een groter scala aan ondersteuningsmogelijkheden.

Ook kan ondersteuning zelf negatieve psychische gevolgen met zich meebrengen. Neem bijvoorbeeld de situatie van de Irakese man. Als antwoord op zijn schuldenstress is er een bewindvoerder ingesteld. Het idee is: door te focussen op het aflossen van schulden wordt de oorzaak van schuldenstress direct aangepakt.

Maar door alleen te focussen op de administratieve kant worden de psychische gevolgen van de schuldhulpverlening over het hoofd gezin. In plaats van dat de stress afneemt, zorgt de hulp alleen maar voor meer stress.

Ervaringen delen
Heb jij ervaring met succesvolle ondersteuning voor nieuwkomers die kampen met schulden? Laat een ervaring achter middels onderstaande knop. Op deze manier kunnen we van elkaars ervaringen leren. En samen passende vormen van ondersteuning realiseren.

In Irak kreeg ik bijna nooit medicijnen. Hier moet ik iedere dag medicijnen slikken.

Wil je een ervaring of inzicht delen? Stuur ons dan een bericht.
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!