Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Contact tussen school & nieuwkomers-ouders

Casus: ouderbetrokkenheid

Moeder heeft twee dochters. Haar jongste dochter gaat naar de basisschool. Moeder was zelf basisschool lerares in Iran en heeft het idee dat het schooladvies van haar jongste dochter onjuist is.

In een tweede gesprek met school vraagt moeder de leraar om haar het huiswerk op te sturen. Samen met haar oudere dochter ondersteunt ze nu haar jongste dochter met schoolwerk. Zo heeft ze zicht op de taken en vooruitgang van haar dochter. Ze is blij met de actieve rol die ze nu kan innemen.

In tegenstelling tot moeder, is school niet tevreden met de betrokkenheid van moeder. De leraar stelt dat er bij dit gezin ‘onvoldoende ouderbetrokkenheid’ is.

Verschillende ideeën ondersteuning 

School en moeder hebben verschillende ideeën over hoe ze dochter het beste kunnen ondersteunen. Ook zou de leraar graag zien dat moeder:

  • Direct instemt met het schooladvies.
  • De school benadert met vragen (in plaats van verzoeken)
  • Vaak een praatje komt maken op het schoolplein.

Eenzijdige invulling ouderbetrokkenheid

Deze invulling van het begrip ‘ouderbetrokkenheid’ zien we vaker terug. Het is een eenzijdige invulling (gericht op ouders) en is gebaseerd op (vaak onuitgesproken) verwachtingen vanuit school. Dit biedt weinig ruimte voor erkenning van de behoeftes van ouders. Ruimte voor erkenning is cruciaal om meer te leren over wat ouders nodig hebben om hun kinderen te ondersteunen met schoolwerk.

De huidige informatieverstrekking van school naar ouders is nog te vaak gefocust op ouders die goed bekend zijn met de taal en het Nederlandse onderwijssysteem. Wanneer de behoeftes van ouders in zicht zijn, kunnen school en ouders de ondersteuning ook beter op elkaar afstemmen. Deze gezamenlijke aanpak ontbreekt in de hierboven geschetste situatie. Dochter wordt geconfronteerd met verschillende verwachtingen vanuit twee belangrijke gezaghebbende personen: de leraar en moeder.

Inclusiever onderwijs

Wat zou er gebeuren als we het begrip ‘ouderbetrokkenheid’ (en alle gekoppelde verwachtingen) even opzij zouden schuiven? Wat voor een gesprek zou er dan kunnen ontstaan tussen moeder en leraar?

In ons actieonderzoek naar onderwijs aan kinderen die nieuw in Nederland zijn, leren we veel over hoe scholen en onderwijssystemen inclusiever kunnen worden.

Deel dit bericht

LinkedIn
Facebook
X
WhatsApp
Email

Categorieën

Weggever

Hier komt ruimte voor tekst voor de weggever. Maak het aantrekkelijk dat ze hier iets aan willen vragen!

Gerelateerde berichten

Eén van de dingen die we vaak zien is dat de kennis van het Nederlandse onderwijssysteem beperkter is in nieuwkomersgezinnen dan bij Nederlandse klasgenoten. Samen…

Voor haar master thesis Sociologie deed Marrit de Boer onderzoek naar hoe leerkrachten omgaan met culturele diversiteit in de samenwerking met nieuwkomersouders….

Voor haar master thesis Sociologie deed Sarah Rhee onderzoek naar de bijdrage van het TOMaatjes project op een betere ondersteuning van kinderen met een nieuwkomersachtergrond…

Samen voor gelijke kansen in het onderwijs Edu4U is een van de succesvolle initiatieven van het Platform Nieuwkomers en Werk, een project van Open Embassy….

Search
Close this search box.

Gratis weggever!

Laat je naam en e-mailadres achter en ontvang de gratis weggever.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*