Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Zorg en welzijn

Een goede gezondheid is op zichzelf belangrijk én heeft invloed op sociale participatie, werk en onderwijs. Toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten is dus belangrijk, maar voor nieuwkomers niet vanzelfsprekend. 

Inzichten

Dat diensten beschikbaar zijn, betekent nog niet dat mensen die nieuw zijn in Nederland hier toegang tot hebben. Nieuwkomers ervaren veel obstakels bij de toegang tot zorg, zoals taalbarrières, kennis over het Nederlandse zorgsysteem en de poortwachtersfunctie van doktersassistenten.

Om zo snel mogelijk het juiste zorgtraject te volgen, is het cruciaal dat mensen in eigen taal hun verhaal kunnen doen en adviezen van dokters begrijpen. Het is nog niet binnen alle gezondheidsbranches geregeld en/of duidelijk hoe en wanneer tolken in te schakelen in een zorgtraject. Hierdoor komen soms kinderen mee om te tolken voor hun ouders. Naast dat deze grote verantwoordelijkheid voor kinderen onwenselijk is, zijn zij ook onbekend met de vaktaal in de gezondheidszorg.

>> Actieonderzoek zorg

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we effectieve en gelijkwaardige toegang tot zorg organiseren voor nieuwkomers?

Hoe kan toegang tot gezondheidszorg in eigen taal landelijk worden geborgd binnen alle sectoren in de zorg?

Search
Close this search box.