Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Actiegericht leren over integratie

Actiegericht leren over integratie

Project

Actiegericht leren over integratie

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Looptijd

2018-2020

Product

Maaksessies, actie-agenda's

Projectbeschrijving

Vele mensen in Gelderland zetten zich in voor een zinnige integratie van nieuwkomers, op de eerste plaats nieuwkomers zelf. De Provincie Gelderland wil de kennis over integratie die de afgelopen jaren is ontwikkeld ophalen, verdiepen, verspreiden, én operationaliseren. Dit realiseerden we met actiegericht leren over integratie.

Maaksessies integratievraagstukken

Hiervoor organiseerden we namens de Provincie Gelderland elf Maaksessies met stakeholders van integratievraagstukken. In deze sessies delen de deelnemers kennis met elkaar over verschillende thema’s en bedenken ze oplossingen voor problemen waar nieuwkomers mee te maken krijgen in Nederland. Bijvoorbeeld rond de thema’s werk, onderwijs, gezondheid, sleutelpersonen, vrouwelijke nieuwkomers, lokale verbindingen en de Inburgeringswet. In de Maaksessies stellen we actie-agenda’s met elkaar op waar de deelnemers een jaar mee aan de slag gaan.

 

Resultaten & inzichten

Vele tientallen Gelderlanders deden mee aan actiegericht leren over integratie: professionals, nieuwkomers en vrijwilligers die allemaal hun kennis deelden en uitbreidden. En die tegelijk actief werkten aan goede ideeën om de weg in de Nederlandse samenleving beter toegankelijk te maken. Ook koning Willem-Alexander was bij een bijeenkomst aanwezig.

Lokale acties en inzicht vraagstukken

Met iedere Maaksessie zetten we steeds lokaal acties in gang. Daarnaast vormt het een goed overkoepelend beeld over welke vraagstukken leven in de Provincie. Dat helpt de Provincie om een stevige rol in te nemen als verbinder, facilitator en waar nodig aanjager. Een interessante rol: de Provincie staat zowel dicht bij gemeenten, als bij de Rijksoverheid, waar de kansen en knelpunten van nieuw beleid moeten landen.

De inzichten uit die Maaksessies hebben we verzameld in een magazine met essays, interviews en praktische artikelen. Zodat de lessen goed terechtkomen, en we blijven leren van elkaar.

Gerelateerde projecten

Expertpool doorstroomlocaties

Samen met nieuwkomers stelden we randvoorwaarden op voor het ontwikkelen van goede doorstroomlocaties in de Provincie Utrecht.

Expertpool communicatie inburgeringsketen

In opdracht van VNG organiseerden we een expertpool die meedenkt hoe ketenpartners bij de nieuwe wet inburgering met inburgeraars zouden moeten communiceren.
Stockfoto MAP Boost

Regionale expertpools

Regionale expertpools: levendige, diverse, getrainde community’s van nieuwkomers uit één regio, die ervaringen delen, adviezen maken en oplossingen ontwerpen. Zo ondersteunen ze overheden en organisaties bij het ontwikkelen en evalueren van beleid en uitvoering.

Expertpool Heroriëntatie Asiel

Het Ministerie van Justitie heeft ABDTOPConsult gevraagd om een heroriëntatie op het huidige asielbeleid en de inrichting van het asielstelsel. OpenEmbassy is ingeschakeld voor de inbreng vanuit de asielzoekers en de statushouders.

Dit project is begeleid door:

projectleider

Renée Frissen

Oprichter en directeur

Zij hebben ook meegewerkt aan dit project

Patrick van der Heijden

Trainer, onderzoeker

Tamer Allaloush

Teamleider training, community builder
Search
Close this search box.