Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Renée Frissen

Renee

Over Renée Frissen

Renée richtte in 2015 OpenEmbassy op. Doen en leren zijn voor haar onlosmakelijk aan elkaar verbonden, en daarom maakt ze zich hard voor kennisontwikkeling binnen OpenEmbassy. Samen met een getalenteerd en divers team werken aan een betere toekomst voor nieuwkomers, is het mooiste wat ze tot nu toe heeft mogen doen.

Gerelateerde projecten

Expertpool Heroriëntatie Asiel

Het Ministerie van Justitie heeft ABDTOPConsult gevraagd om een heroriëntatie op het huidige asielbeleid en de inrichting van het asielstelsel. OpenEmbassy is ingeschakeld voor de inbreng vanuit de asielzoekers en de statushouders.
Direct Meedoen

Actieonderzoek ongedocumenteerden

In Amsterdam zijn zo’n 6.000 mensen die ongedocumenteerd zijn afhankelijk van voedselhulp, terwijl een groot deel graag wil en kan werken.
Expertpool perspectief nieuwkomers inburgering

Perspectief nieuwkomers op inburgering

Onderzoek naar het perspectief van inburgeraars voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Monitoring en evaluatie Urecht

Monitoring en evaluatie Utrecht

Een kwalitatieve monitoring en evaluatie om gemeentelijk beleid beter passend te maken voor mensen die inburgeringsplichtig zijn.
Stockfoto MAP Boost - Renata Chede

Evaluatie pilot AZC Almere

Evaluatieonderzoek naar de pilot van COA, Gemeente Almere en Randstad om azc bewoners naar werk te begeleiden.

Monitoring en evaluatie maatschappelijke organisaties

Ondersteunen van maatschappelijke organisaties om op basis van de Indicators of Integration te sturen op hun maatschappelijke missie.

Communities of practice Inburgering

In opdracht van Divosa ondersteunen we als procesbegeleider 3 communities of practice in de inburgering.
Nieuw Bestaan Nieuwe Baan

Nieuw Bestaan Nieuwe Baan

Met het programma Nieuw Bestaan Nieuwe Baan ondersteunt Instituut GAK initiatieven die nieuwkomers naar werk toeleiden.

Het Aanbod Centraal

Onderzoek voor de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen naar een inkoopstrategie voor taalonderwijs en participatietrajecten.

Stadsgesprekken Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam organiseerden we stadsgesprekken over diversiteit in de samenleving; de basis voor het Actieplan Samenleven in één Stad.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.