Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Connecties

Sociale verbondenheid met lokale en nationale instanties en toegang tot rechten en diensten is essentieel om volwaardig en democratisch mee te doen. Als mensen een bepaalde vertrouwensband ervaren, helpt dit om zich thuis te voelen.

Inzichten

Mensen die geen Nederlands of Engels spreken, vinden het lastig oml in contact te komen met de gemeente en organisaties in de gemeente. Het DIGID-systeem wordt als complex ervaren. Mensen die wel al contact hebben gelegd met gemeentelijke instanties, lopen vaak aan tegen onbekendheid met de impliciete omgangsvormen die nodig zijn voor succesvol contact.

Sleutelpersonen zijn mensen die zelf geleefde ervaring als nieuwkomer hebben en deze op professionele wijze inzetten. Hiermee kunnen zij: 1) nieuwkomers ondersteunen hun weg in NL te vinden 2) organisaties, professionals of gemeentes voorlichten over hoe ze goed bij nieuwkomers kunnen aansluiten 3) een brug slaan tussen de leefwerelden van nieuwkomers en de Nederlandse context.

Sleutelpersonen weten vanuit ervaring goed bij mensen aan te sluiten en vertrouwen op te bouwen. Ook weten ze wat er voor contextuele vertaling nodig is om informatie goed over te brengen voor zowel nieuwkomers als organisaties en instanties.

Om dit werk goed uit te kunnen voeren moet aan betaalde randvoorwaarden worden voldaan, bijvoorbeeld het aanbieden van een passende vergoeding.

>> Onderzoek Sleutelpersonen

Ontwerpvragen

Hoe kan samenwerking met sleutelpersonen structureel in een gemeentelijke aanpak worden geborgd? En hoe stel je functieprofielen van (de verschillende rollen van) sleutelpersonen op? Waarbij tegelijkertijd ruimte blijft voor het flexibele vermogen van sleutelpersonen om te doen wat er nodig is en mee te bewegen met mensen.

Search
Close this search box.