Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Thuisonderwijsmaatjes

Project

Thuisonderwijsmaatjes

Opdrachtgever

Looptijd

2020 - nu

Projectbeschrijving

Het valt niet altijd mee om je kind met schoolwerk te begeleiden. Zeker als je nog niet lang in Nederland bent. Met Thuisonderwijsmaatjes (TOMaatjes) helpen we kinderen uit gezinnen die nieuw zijn in Nederland met hun schoolwerk als dit niet goed lukt.

Ondersteuning van nieuwkomersgezinnen

Met een zorgvuldig matchingsysteem koppelen onze Matchers ervaren Nederlanders aan nieuwkomersgezinnen om kinderen en ook de ouders te ondersteunen bij het schoolwerk. Een TOMaatje geeft niet alleen bijles, maar organiseert ook de nodige steun voor het kind thuis en op school, en voor de ouders.

Een beter onderwijssysteem ontwikkelen

Onze actieonderzoekers spreken maandelijks met kinderen, ouders, vrijwilligers en het projectteam om te leren waar ze tegenaan lopen. Met deze kennis over de hobbels in het onderwijssysteem, adviseren we scholen en overheden om hun beleid rond jonge nieuwkomers te verbeteren. Zo helpt het project TOMaatjes een beter onderwijssysteem ontwikkelen voor leerlingen die risico’s lopen op achterstanden.

Resultaten & inzichten

Meer dan 500 vrijwilligers door het hele land zetten zich in om ruim 1500 kinderen en jongeren te begeleiden met hun schoolwerk. Meestal online, maar als het kan ook fysiek in de buurt of bij de kinderen thuis.

Samen voor inclusiever onderwijs

In 2024 gaan we ook aan de slag met onderadvisering. Veel kinderen krijgen een lager schooladvies voor de middelbare school dan hun eigenlijke niveau. Met een groep kinderen uit groep 7 en vrijwilligers werken we samen naar de doorstroomtoets van groep 8, begin 2025. Zo leren we samen welke aanpak er nodig is om het onderwijs inclusiever te maken.

>> Website Thuisonderwijsmaatjes

Gerelateerde projecten

Stockfoto MAP Boost

Evaluatie Participatie- en Taalimpuls Amsterdam (AMIF)

Evaluatieonderzoek naar het aanvullende inburgeringsprogramma van NewBees, VluchtelingenWerk en BOOST in de Gemeente Amsterdam

Expertpool AMV

Expertpool om de ervaringen van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) in Zuid-Holland op te halen ten behoeve van betere opvang.

Het A-team onderwijs

Het A-team Onderwijs ondersteunt gezinnen van jonge nieuwkomers met school en doet onderzoek naar obstakels voor onderwijs aan deze groep.

Dit project is begeleid door:

projectleider

Max Hirschel

Projectleider Thuisonderwijsmaatjes

Zij hebben ook meegewerkt aan dit project

Aya Bini

Matcher thuisonderwijsmaatjes

Carmen Kooij

Matcher

Rachél Damen

Matcher Thuisonderwijsmaatjes

Dünya Ozyavuz

Matcher thuisonderwijsmaatjes

Rim Shishakley

Matcher

Lana Kadour

Matcher

Imren Yigit Ari

Trainer

Josja Sanderink

Onderzoeker, masterstudent

Femke Brand

Communicatie expert
Zoeken
Sluit dit zoekvak.