Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Het A-team onderwijs

Project

Het A-Team Onderwijs

Looptijd

2020-2022

Fondsen

Porticus Foundation

Product

Actieonderzoek onderwijs

Projectbeschrijving

Als gezin met kinderen dat nieuw is in Nederland kun je soms de weg kwijtraken in het onderwijs. En als onderwijsprofessional die met kinderen van nieuwkomers werkt, mis je soms handvatten om verder te komen. Daarom hebben wij het A-team Onderwijs opgericht.

OpenEmbassy ondersteunt ca. 900 jonge nieuwkomers (PO en VO) in heel Nederland 1-op-1 bij het schoolwerk met het project Thuisonderwijsmaatjes. In dat project komen we regelmatig gezinnen tegen voor wie school vooral voor problemen zorgt, of die in een moeilijke situatie rond school terecht zijn gekomen. Om ook die gezinnen te ondersteunen en onderzoek te doen naar obstakels voor onderwijs aan jonge nieuwkomers, hebben we het A-team Onderwijs opgericht. Twee actieonderzoekers van wie er één de moedertaal van het gezin spreekt, maken samen met kind, ouders en professionals een perspectiefplan om volgende stappen te kunnen maken.

Resultaten & inzichten

Samen met alle betrokkenen creëren we een doorbraak in situaties op het snijvlak van systeem- en leefwereld. Zoals conflicten tussen ouders en school, onmacht bij professionals rondom gedrag en schoolprestaties of thuiszitters. Zo ontstaat er weer perspectief voor het kind en zijn of haar ouders, maar ook voor leerkrachten en andere professionals.

Van kennis naar systeemverandering

Op basis van deze casuïstiek ontwikkelen we vervolgens kennis waar het hele onderwijsveld wat aan heeft. Die delen we in publicaties en ontwerpsessies. Het doel: het onderwijs voor alle kinderen die nieuw zijn in Nederland toegankelijker maken.

Niet alleen gezinnen uit het Thuisonderwijsmaatjesproject kunnen het A-team Onderwijs betrekken. We staan ook open voor casuïstiek vanuit scholen, onderwijsorganisaties of maatschappelijke partijen.

Gerelateerde projecten

Thuisonderwijsmaatjes

Thuisonderwijsmaatjes (TOMaatjes) koppelt ervaren Nederlanders aan nieuwkomergezinnen om kinderen te ondersteunen bij het schoolwerk.

Dit project is begeleid door:

projectleider

Sandrine Lafay

Teamleider Actieonderzoek

Zij hebben ook meegewerkt aan dit project

Suzanne Kuijpers

Actieonderzoeker

Patrick van der Heijden

Trainer, onderzoeker

Renée Frissen

Oprichter en directeur
Search
Close this search box.