Kennis door, voor en over nieuwkomers

Kennis door, voor en over nieuwkomers

Search
Close this search box.

Leeromgeving klantbegeleiders

Project

Leeromgeving klantbegeleiders

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Looptijd

2023-2024

Product

Basistrainingen, werkplaatsen, bedoelingsdag

Projectbeschrijving

De gemeente Amsterdam geeft vorm aan de overgang van de oude naar de nieuwe wet Inburgering. Dat zorgt voor leervragen bij uitvoerders: zowel bij de ervaren mensen als bij klantbegeleiders die gaandeweg steeds meer overstappen van de ene groep naar de andere. Wat is een passend aanbod voor deze dubbele opgave? Hiervoor richten we een leeromgeving in met trainingen en werkplaatsen voor de uitvoerders.

 

Resultaten & inzichten

Het inrichten van de leeromgeving start met een collectieve dag over de bedoeling van de inburgering in Amsterdam (bedoelingsdag). Hierna volgen 4 driedaagse basistrainingen voor iedereen die gaat beginnen met de Wet Inburgering 2021 en een serie werkplaatsen voor ervaren krachten.

In de werkplaatsen lossen de klantbegeleiders zelf casuïstiek op. Daarnaast ontwerpen ze zelf nieuwe middelen en instructies, in samenwerking met beleidscollega’s. Zowel de basistraining als de werkplaatsen worden opgenomen in de kernprocessen van de gemeente Amsterdam.

Gerelateerde projecten

Impuls leren in de uitvoering

Ontwikkelen van een training voor de gemeente Utrecht aan de seniors die de uitvoerders van de Wet Inburgering 2021 ondersteunen.

Communities of practice Inburgering

In opdracht van Divosa ondersteunen we als procesbegeleider 3 communities of practice in de inburgering.

Nieuwkomers als klantmanagers

Samen met BMC ontwikkelde OpenEmbassy een opleiding waarmee nieuwkomers aan de slag kunnen als inburgeringscoach of klantmanager.
Stockfoto MAP Boost

Leertraject inburgeringswet klantmanagers

In opdracht van Divosa ontwikkelden we een vijfdaags leertraject voor klantmanagers om hen toe te rusten voor hun rol.

Dit project is begeleid door:

projectleider

Tamer Allaloush

Teamleider training, community builder

Zij hebben ook meegewerkt aan dit project

Patrick van der Heijden

Trainer, onderzoeker

Edom Ghebremariam

Trainer

Fatih Aktas

Onderzoeker

Naya Aljoudi

Trainer, actieonderzoeker

Eva Halverhout

Community builder & researcher
Search
Close this search box.