Indicatoren van Integratie Framework

Indicatoren van Integratie Framework: Zeven kerninzichten over het meten van integratie

Redactie: Renée Frissen en Jolien de Vries
Mei 2021

 

Framework: Indicatoren van Integratie
Een mapping instrument voor datagestuurd ontwikkelen

Hoe kan je de 14 indicatoren van het framework gebruiken om in jouw organisatie of gemeente in kaart te brengen en te meten wat de staat van integratie is?

Tijdens het OpenEmbassy Symposium op 20 mei hebben Marjan de Gruijter (Verwey Jonker Instituut) en Renée Frissen (OpenEmbassy) een workshop verzorgd over het meetbaar maken van integratie. De 14 indicatoren uit het framework van Alison Strang stonden hierbij centraal.

Het Framework biedt een lens van waaruit je kunt kijken naar de staat van integratie in jouw gemeente of organisatie. Het onderliggende onderzoek aan het Framework toont aan dat alle 14 indicatoren belangrijk zijn voor een proces van integratie dat als zinvol en succesvol wordt ervaren.

Workshop
In de workshop vroegen we de deelnemers: als je via die lens van de 14 indicatoren naar jouw organisatie of gemeente kijkt, op welke domeinen zijn jullie dan nu actief? En hoe weet je of die activiteiten ook als zinvol en succesvol worden ervaren? Om deze vraag te beantwoorden dwingt het Framework je om te vertrekken vanuit de ervaringen van nieuwkomers: vinden zij dat het beleid en aanbod werkt?

Veel deelnemers aan de workshop werkten op eigen manieren aan het inzichtelijk maken van het succes van hun (ingekochte) aanbod. Of waren op zoek naar nieuwe manieren om hier mee te beginnen. Op basis van hun vragen en opmerkingen, en het gesprek dat daarop volgde, kwamen we tot 7 kerninzichten over het meten van integratie.

Download het artikel
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!