sleutelinzichten

10 Sleutelinzichten uit webinar: Een Focus op Skills (door Sandrine Lafay)

Op 29 april 2021 organiseerde we vanuit het Platform Nieuwkomers & Werk een mooie, inspirerend en intensieve webinar: Een Focus op Skills. Betrokken deelnemers, alle geweldige sprekers en de deelnemende initiatieven hebben ons laten zien wat een focus op skills in plaats van (alleen) CV’s en diploma’s oplevert, en wat de belangrijke aandachtspunten zijn. Hieronder, formuleren we tien sleutelinzichten uit de webinar, over hoe een focus op skills van nieuwkomers meer oplevert dan alleen een focus op cv en diploma.

1. De internationale trend van een focus op cv en diploma naar een focus op skills is een noodzakelijke shift

Tekorten op de arbeidsmarkt en toenemende (gedwongen) migratie, maken het noodzakelijk om op een andere manier naar arbeidspotentieel te kijken. Ook ontwikkelingen zoals het steeds sneller veranderen van beroepen en het wisselen van beroepen gedurende de loopbaan, maken dat educatie alleen niet meer in staat is het juiste profiel af te leveren aan de arbeidsmarkt.

2. Het monopolie van de erkenning die je krijgt voor het leren dat je doet, ligt op dit moment bij educatie in de vorm van certificaten en diploma’s. Maar daarmee wordt een groot deel van wat iemand kan en weet over het hoofd gezien

Je leert overal, je hele leven lang. Door te focussen op skills, worden ook vaardigheden die je op allerlei plekken (onderwijs, werk, thuis, onderweg) hebt opgedaan expliciet gemaakt. Juist voor nieuwkomers is deze erkenning essentieel. Hun transitie en de reis die ze hebben afgelegd op zich zou je al als een prestatie kunnen zien. Het geeft ook de mogelijkheid om het zorgen voor familie (als moeder, als vader of als mantelzorger) te waarderen.

3. De verschuiving van een focus op diploma’s en CV naar een focus op skills, staat gelijk aan een verschuiving van een focus op gebrek naar een focus op mogelijkheden

Waar het in de huidige arbeidsmarkt vooral gaat om wat iemand mist (ten opzichte van mensen die in Nederland geboren zijn), biedt een focus op skills de kans op te kijken naar wat iemand kan. In plaats van gebrek, staan mogelijkheden hier centraal.

4. Een focus op skills heeft de potentie obstakels waar nieuwkomers mee te maken krijgen op hun weg naar werk weg te nemen

Skills bieden een gemeenschappelijke taal, die culturen, werkervaring en onderwijssystemen overstijgt. Dit maakt dat een focus op skills een manier is om obstakels die nieuwkomers tegenkomen in hun weg naar werk, zoals eisen die gesteld worden aan werkervaring en het feit dat in het buitenland behaalde diploma’s niet op dezelfde manier gewaardeerd worden in Nederland, te overkomen.

5. Een focus op skills is een manier voor nieuwkomers om regie te nemen over hun eigen talenten en ontwikkeling

Laat mensen zelf aangeven wat hun vaardigheden zijn en hoe ze zich willen ontwikkelen.

6. Skills instrumenten moeten toegankelijk en laagdrempelig zijn

Om bij te kunnen dragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt, is de voorwaarde dat instrumenten die skills inzichtelijk maken toegankelijk en laagdrempelig zijn. Dat betekent dat de tool ongeacht opleidingsniveau te gebruiken moet zijn, niet te talig, cultuur specifiek of beschikbaar in meerdere talen moet zijn en online te gebruiken is via een app op de telefoon.

7. Een skillspaspoort moet samengaan met een skillsmindset bij werkgevers

Op dit moment wordt er vooral veel over skills gepraat, maar aan de kant van de werkgevers nog weinig toegepast. Ondanks dat de ambitie er is, blijven zij vaak nog hangen in traditionele diploma’s en vacatureteksten met strenge eisen. Hier ligt dus nog een missie, al is de verwachting ook dat werkgevers de noodzaak van de focus op skills steeds meer in zullen zien, zeker in de kraptesectoren.

8. Naast skills is motivatie een heel belangrijk aspect

Werkgevers willen vooral iemand die gemotiveerd is en enige basis werknemersskills heeft, veel kan op de werkvloer worden geleerd. Het is belangrijk dat zachte elementen, zoals motivatie, ook een plaats krijgen op het skillspaspoort.

9. Het skillsdenken heeft het potentieel de arbeidsmarkt inclusiever te maken, maar dat gebeurt niet per definitie

Bestaande biassen kunnen doorwerken in instrumenten die skills inzichtelijk maken, toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de tools zijn daarom een voorwaarde. Daarbij is het belangrijk bewust te zijn van het feit dat mensen geneigd zijn mensen aan te nemen die op hen lijken. Bewustwording van dit mechanisme is een belangrijke eerste stap.

10. Met technologie alleen kom je er niet, de menselijke maat blijft belangrijk

In de meest intensieve variant is persoonlijke begeleiding en matching nodig, en in een lichtere variant toegang tot andere netwerken, om te zorgen dat een nieuwkomer door de eerste deur komt.. Als je met je skillspaspoort voor een dichte deur staat, kom je nog steeds niet verder.

 

We schreven dit artikel gebaseerd op de inzichten uit de webinar “Een Focus op Skills” die is hier online terug te kijken.

Bekijk ook het onderzoeksrapport over het Skillspaspoort voor meer informatie en inzichten uit de wetenschap: “Het Skillspaspoort: Een verkenning naar de mening van werkgevers en werknemers” door A.H. Ballakfih, J. Zinsmeister en N. Bay.

En deze brochure van de SER over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de skillsgerichte arbeidsmarkt.

Aan de slag?
Check hier welke initiatieven bij de webinar aanwezig waren en hoe jij gebruik kunt maken van de instrumenten die zij aanbieden.
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!